Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan johtuvan muuttoliikkeen koordinaatioryhmä

SM011:00/2022 Toimielin

Poikkihallinnollinen työryhmä koordinoi Suomeen suuntautuvaa muuttoliiketilannetta, jonka taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM011:00/2022

Asianumerot VN/6332/2022

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.3.2022 –

Asettamispäivä 1.3.2022

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Ryhmän tarkoituksena on
• taata eri toimijoiden välinen sujuva tiedonvaihto
• ylläpitää yhteistä tilannekuvaa tarvittavista toimenpiteistä sekä
• varmistua yhteistyössä siitä, että mahdollisiin maahantuloa, vastaanottoa, oleskelua ja työskentelyä koskeviin käytännön ja lainsäädännön ongelmakohtiin löydetään toimivaltaisten viranomaisten toimesta parhaat ratkaisut.

Ryhmässä ovat sisäministeriön lisäksi edustettuina ulkoministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, Maahanmuuttovirasto, Kuntaliitto sekä Suomen Punainen Risti.

Ryhmä on toiminnassa toistaiseksi, ja se voi kutsua työhönsä mukaan myös muita tarvittavia tahoja.

Tiivistelmä

Poikkihallinnollinen työryhmä koordinoi Suomeen suuntautuvaa muuttoliiketilannetta, jonka taustalla on Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

Lähtökohdat

Venäjän hyökättyä Ukrainaan muuttoliiketilannetta on tarve seurata tiiviisti. Suomi on lisännyt tiedonvaihtoa sekä kansallisesti valtionhallinnossa että kansainvälisten kumppanien kanssa. Tilannetiedon välitystä EU:n sisällä on tehostettu entisestään.

Lisää aiheesta