Katsomoturvallisuutta tehostavan sopimuksen voimaan saattaminen

Euroopan neuvoston katsomoturvallisuusyleissopimuksen voimaan saattaminen, hallituksen esityksen valmistelu

SM024:00/2016 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoite ja tehtävä on tarkastella Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta
käsittelevän yleissopimuksen voimaan saattamista sekä tehdä mahdolliset tarvittavat
toimet sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM024:00/2016

Asianumerot SMDno-2016-366 , VN/6190/2021

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.6.2016 – 28.2.2022

Asettamispäivä 24.5.2016

Lainvalmistelu

HE turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi kokoontumislain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 9.11.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 14/2021
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  8.4.2021
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 129/2021

Yleissopimuksella päivitetään ja korvataan Euroopan neuvoston vuoden 1985 vastaavaa aihetta käsittelevä yleissopimus (ETS Nro 120). Yleissopimus käsittelee viranomaisten, järjestäjien ja muiden osapuolten yhteistyötä tapahtumien järjestämisessä. Suomi on allekirjoittanut yleissopimuksen 20.12.2017.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Kevätistuntokauden 2021 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Tehtävä on tarkastella Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta
käsittelevän yleissopimuksen voimaan saattamista sekä tehdä mahdolliset tarvittavat
toimet sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoite ja tehtävä on tarkastella Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta
käsittelevän yleissopimuksen voimaan saattamista sekä tehdä mahdolliset tarvittavat
toimet sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Lähtökohdat

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 4 päivänä toukokuuta 2016
yleissopimuksen katsomoturvallisuuden tehostamiseksi; "Euroopan neuvoston
yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä
lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa" (ETS Nro 218).
Sopimus avataan allekirjoitettavaksi 3 päivänä heinäkuuta 2016.
Sopimuksen tavoite on päivittää ja korvata Euroopan neuvoston vuoden 1985
vastaavaa aihetta käsittelevä yleissopimus (ETS Nro120). Vuoden 1985 yleissopimus
on saatettu Suomessa voimaan asetuksella Nro 9/1987.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.