Sättande i kraft av en konvention som förbättrar läktarsäkerheten

Sättande i kraft av Europarådets konvention om läktarsäkerhet, beredning av regeringens proposition

SM024:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Projektets mål och uppgift är att granska ikraftsättandet av Europarådets konvention om läktarsäkerhet och vidta eventuella behövliga åtgärder för att genomföra konventionen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM024:00/2016

Ärendenummer SMDno-2016-366 , VN/6190/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 1.6.2016 – 28.2.2022

Datum för tillsättande 24.5.2016

Lagberedning

RP med förslag till lag om sättande i kraft av Europarådets konvention som handlar om läktarsäkerhet

Riksdagens svar EV 129/2021

Med konventionen uppdateras och ersätts Europarådets konvention från 1985 (ETS nr 120) som också handlar om läktarsäkerhet. Finland har undertecknat konventionen den 20 december 2017.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2021

Mål och resultat

Tehtävä on tarkastella Euroopan neuvoston katsomoturvallisuutta
käsittelevän yleissopimuksen voimaan saattamista sekä tehdä mahdolliset tarvittavat
toimet sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Sammandrag

Projektets mål och uppgift är att granska ikraftsättandet av Europarådets konvention om läktarsäkerhet och vidta eventuella behövliga åtgärder för att genomföra konventionen.

Utgångspunkter

Euroopan neuvoston ministerikomitea hyväksyi 4 päivänä toukokuuta 2016
yleissopimuksen katsomoturvallisuuden tehostamiseksi; "Euroopan neuvoston
yleissopimus turvallisuutta, turvatoimia ja palveluja koskevasta yhdennetystä
lähestymistavasta jalkapallo-otteluissa ja muissa urheilutilaisuuksissa" (ETS Nro 218).
Sopimus avataan allekirjoitettavaksi 3 päivänä heinäkuuta 2016.
Sopimuksen tavoite on päivittää ja korvata Euroopan neuvoston vuoden 1985
vastaavaa aihetta käsittelevä yleissopimus (ETS Nro120). Vuoden 1985 yleissopimus
on saatettu Suomessa voimaan asetuksella Nro 9/1987.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.