Hybridiuhkiin varautuminen

Hankkeessa valmisteltiin hallituksen esitys rajavartiolainsäädännön muutoksista, jotka olivat tarpeen hybridiuhkiin varautumiseksi ja niiden torjumiseksi. 

Hybridiuhilla tarkoitetaan tapoja aiheuttaa kohdemaassa tai kansainvälisessä toimijassa painetta, vahinkoa, epävarmuutta ja epävakautta. Keinovalikoima voi olla laaja ja vaikeasti tunnistettava. Se voi sisältää esimerkiksi valheellisen tiedon levittämistä, erilaista painostusta, manipulointia, verkkoon kohdistuvia operaatioita, terroristista ja rikollista toimintaa, elintärkeisiin infrastruktuureihin kohdistuvia tuhotöitä sekä sotilaallisia toimia.

Hankkeen toimikausi oli 28.4.2016–31.12.2017.

Hallituksen esitys (HE 201/2017) annettiin eduskunnalle 25.1.2018 ja muutokset vahvistettiin 11.1.2019. Muutokset tulivat voimaan 1.4.2019.

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rajavartiolain ja ulkomaalaislain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi (Eduskunta)

Yhteyshenkilöt

Hallitusneuvos Ari-Pekka Koivisto, p. 0295 421 601
Rajavartioylitarkastaja Anne Ihanus, p. 0295 421 608, [email protected]