Beredskap inför hybridhot

Projektets uppgift var att bereda en regeringsproposition om de ändringar som behöver göras i gränsbevakningslagstiftningen för att kunna bereda sig på hybridhot och bekämpa dem.

Med hybridhot avses åtgärder för att skapa press, skada, osäkerhet och instabilitet i mållandet eller hos en internationell aktör. Antalet olika åtgärder kan vara stort och de kan vara svåra att identifiera. Det kan vara fråga om t.ex. spridning av falsk information, påtryckning av olika slag, manipulation, åtgärder mot nätet, terroristisk och brottslig verksamhet, sabotage som riktar sig mot den livsviktiga infrastrukturen samt militära åtgärder.

Beredningsfas

Projektets mandatperiod är 28.4.2016 - 31.12.2017. Regeringens proposition (201/2017) överlämnades till riksdagen den 25 januari 2018. Stadfäst den 11 januari 2019. Ladändringar trädde i kraft den 1 april 2019.

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av gränsbevakningslagen och utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med dem (Riksdagen)

Mer information

Ari-Pekka Koivisto, regeringsråd, tfn 0295 42 1601
Anne Ihanus, överinspektör, tfn 0295 42 1608, [email protected]