Ohjeet ja materiaalit keskustelunjärjestäjille

Tältä sivulta löydät ohjeita, aineistoa ja vinkkejä maahanmuuttodialogin järjestämiseen. 

Keskustelunjärjestäjän tehtävät pähkinänkuoressa

  1. Määrittele keskustelun otsikko yhdistämällä maahanmuutto teille tärkeään aiheeseen, kuten ”Mitä maahanmuutto tarkoittaa meille/luokallemme/työyhteisöllemme/harrastuspiirillemme?”, ”Maahanmuuttajien palvelut kunnassamme”, ”Miten monikulttuurisuus vaikuttaa organisaatioomme?”, ”Arki maahanmuuttajataustaisen kumppanin kanssa”. Maahanmuuttoa voi lähestyä lukuisista näkökulmista, joita ovat esimerkiksi kotoutuminen, kielenopetus, polarisaatio, syrjäytyminen, työnhaku, turvapaikanhaku, oleskeluluvat, ihmisoikeudet, lasten oikeudet, terveydenhuolto, kulttuuritarjonta…
  2. Valitse keskustelulle sopiva päivä: perjantai 7.10., torstai 27.10. tai torstai 3.11. Voit järjestää keskustelun yhtenä, kahtena tai kaikkina kolmena päivänä.
  3. Päätä myös kesto ja muoto. Keskustelun voi järjestää 2–3 tunnin mittaisena, joko kasvotusten tai etänä.
  4. Ilmoittaudu keskustelunjärjestäjäksi viimeistään perjantaina 14.10. Samalla voit halutessasi ilmoittautua itsellesi sopivaan perehdytystilaisuuteen. Perehdytykset pidetään Teamsissä. Ilmoittautumislomake
  5. Katso tältä sivulta tarkemmat ohjeet ja materiaalit keskustelujen toteuttamiseen.
  6. Varaa tila ja mahdolliset tarjoilut tai etäkeskustelualusta. Varmista etukäteen, että tila on rauhallinen ja saat tuolit rinkiin. Jos keskustelu käydään etänä, testaa alustaa ennakkoon.
  7. Kutsu keskustelijat. Suosittelemme, että keskusteluun osallistuu 3–12 (kasvokkain) tai 3–8 (etänä) henkilöä.
  8. Varaa keskusteluun henkilö, joka toimii kirjurina.
  9. Vedä keskustelu.
  10. Raportoi keskustelussa esiin nousseista keskeisistä teemoista, näkökulmista ja oivalluksista raportointilomakkeella heti keskustelun jälkeen.

Kohderyhmän määrittely

Kohderyhmä voi olla organisaation sisäinen, verkosto tai laajasti eri ryhmiä tavoitteleva. Mieti, minkä kohderyhmän kanssa sinulla on tarve syventää ymmärrystä maahanmuutosta. Määrittele kohderyhmä tämän mukaan. 

Suosittelemme, että yhteen keskusteluun osallistuu 3–12 (kasvokkain) tai 3–8 (etänä) henkilöä. Hybridikeskustelua emme suosittele sen haastavuuden takia. Keskustelun pituuden toivomme olevan 2–3 tuntia.

Osallistujien kutsuminen

Kutsumiseen kannattaa käyttää kaikkia niitä kanavia, joita käytössäsi on. Vaikka keskustelu on osa Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjaa, osallistujat eivät automaattisesti löydä keskusteluusi. Käytä siis aikaa kutsumiseen. Tämä on tärkeää myös siksi, että kutsu virittää tasavertaiseen keskusteluun jo ennen paikalle saapumista. 

Kutsumuotoja on lukuisia. On hyvä tehdä jonkinlainen yleiskutsuteksti, jota voit välittää eri ryhmille esimerkiksi sähköpostitse, somessa, ilmoitustauluilla tai henkilökohtaisesti. Organisaation verkkosivuille tai Facebookiin kannattaa tehdä erillinen tapahtumasivu, varsinkin jos ainakin osan keskustelijoista toivotaan tulevan mukaan avoimen ilmoittautumisen kautta.

Mitä henkilökohtaisempaa kutsuminen on, sitä varmemmin saat keskustelijat paikalle. Voit muokata yleiskutsutekstiä tarpeen mukaan ja muuttaa motivointikysymyksiä niin, että ne koskettavat kulloistakin kutsumaasi ryhmää tai henkilöä. Pidä tavoitteet kaikille samana, niin kaikki tulevat keskustelemaan samasta aiheesta.

Ilmoittautumiset voi ottaa vastaan esimerkiksi sitä varten tekemälläsi sähköisellä lomakkeella tai pyytämällä ne sähköpostiin. Ilmoittautumisen takarajan on hyvä olla muutama päivä ennen keskustelua. Näin saat käsityksen siitä, tarvitaanko muistutuskutsuja tai onko kutsuttavien joukkoa syytä laajentaa.

Jos järjestät keskustelun, johon kuka tahansa voi ilmoittautua, anna ilmoittautuessasi lisätieto- tai ilmoittautumislinkki. Kokoamme ilmoitetut keskustelut omalle sivulleen ja lisäämme linkin osaksi keskustelusi tietoja

Ilmoittautuneille kannattaa laittaa vahvistusviesti, jossa on tarkempi ohjeistus ja pyyntö ilmoittaa, jos jostain syystä ei pääsekään mukaan.

Kutsupohja keskustelijoiden kutsumiseen (docx)
Kutsuminen keskusteluun | Erätauko-säätiö

Somepostaukset

Jos haluat viestiä keskustelusta ennakkoon tai jälkikäteen sosiaalisessa mediassa, voit hyödyntää valmiita kuvia:

Kannustamme käyttämään jotakin seuraavista aihetunnisteista: #maahanmuuttodialogit #migrationsdialoger #immigrationdialogues

Jos haluat kertoa tarkemmin, mistä on kyse, voit myös lisätä linkin maahanmuuttodialogien tapahtumasivuille: www.intermin.fi/maahanmuuttodialogit 

Jos teet keskustelullesi tapahtumasivun Facebookiin, voit käyttää sivulla valmista kansikuvaa:

Keskustelun käsikirjoitus

Käsikirjoitusluonnoksen avulla sinun on helppo suunnitella keskustelu ennakkoon. Käsikirjoitus on fasilitoinnin (keskustelun ohjaamisen/vetämisen) tueksi, eikä sitä ole tarpeen jakaa keskustelijoille. 

Valmis käsikirjoitus kannattaa esimerkiksi tulostaa itselle muokkauksen jälkeen. Käsikirjoituksen sanoitukset ovat esimerkkisanoituksia. Voit muokata ne keskustelusi aiheeseen ja suuhusi sopiviksi.

Käsikirjoitusluonnos (pptx)

Muuta hyödyllistä aineistoa:
Keskustelun ohjauskortit | Erätauko-säätiö
Rakentavan keskustelun pelisäännöt | Erätauko-säätiö
Dialogin etäfasilitointi | DialogiAkatemia
Näin huomioit erilaiset kielenkäyttäjät dialogissa | Erätauko-säätiö

Alustusvideo

Voit johdatella keskustelijat tilaisuuden aiheeseen näyttämällä heille ensin yleisen alustusvideon. Jos järjestät keskustelun etänä, suosittelemme jakamaan videolinkin osallistujille chatissä, jotta kukin voi katsoa sen itsenäisesti sille varattuna aikana.

Alustusvideo | YouTube

Infodiat

Maahanmuuttoon liittyvät infodiat on tehty keskustelunne tueksi. Voit halutessasi näyttää niiltä keskusteluunne sopivia tietoja joko alustuksen yhteydessä tai syventäessänne keskustelua. Dioista on apua myös, jos keskustelu ei ota käynnistyäkseen tai meinaa karata aiheesta.

Infodiat (pptx)

Ohjeistus kirjurille

Pyydä kirjuria kirjaamaan mahdollisimman tarkasti, mitä ihmiset puhuvat – ilman tulkintaa ja niin, ettei kenenkään nimeä kirjata ylös. Kirjurin ei kannata välittää kirjoitusvirheistä.

Sopikaa kirjurin kanssa, kumpi kertoo keskustelijoille, mihin kirjausta käytetään. Tässä valmis sanoitus: 

”Keskustelun kirjausta käytetään Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjan yhteenvedon tekemiseen. Yhteenvetoa hyödynnetään muun muassa sisäministeriössä ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa ja Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. Yhteenveto toimitetaan myös eduskuntapuolueille. Kenenkään henkilöllisyys ei tule käymään ilmi kirjauksista tai yhteenvedosta.”

Raportointi

Käy täyttämässä raportointilomake heti keskustelun jälkeen ja lisää liitteeksi keskustelun kirjaus.

Raportointilomake

Keskustelussa syntyy todennäköisesti syvempää ymmärrystä aiheesta, ja se kannattaa hyödyntää myös omassa toiminnassanne. Sopikaa mahdollisuuksien mukaan ennen keskustelua, kenelle kaikille keskustelun sisällön toimitatte (raportointilomakkeen lisäksi).

Näin varmistat vaikuttavuuden | Erätauko-säätiö

Lisätietoja