Tule mukaan järjestämään maahanmuuttodialogeja

Voiko maahanmuutosta keskustella rakentavasti? Kyllä, ja siihen on tarjolla välineet! Sisäministeriö kutsui organisaatiota ja ryhmiä mukaan järjestämään loka–marraskuussa 2022 (7.10., 27.10., 3.11.) maahanmuuttodialogeja. 

Rakentavaa keskustelua maahanmuutosta #maahanmuuttodialogit.

Miten maahanmuutto vaikuttaa ihmisten arkeen Suomessa? Mikä Suomea estää hyödyntämästä sen koko potentiaalia? Millaisia haasteita maahanmuuttoon liittyy? Miten voidaan tukea maahanmuuttajien pääsyä osaksi yhteiskuntaa? Muun muassa näitä kysymyksiä voidaan käsitellä maahanmuuttodialogeissa.

Maahanmuuttodialogien tavoitteena on 

  • lisätä keskustelua ja ymmärrystä eri ihmisten ja ihmisryhmien välillä
  • laajentaa tietoisuutta maahanmuuton muuttuvasta luonteesta
  • avartaa maahanmuuttokeskustelua turvapaikkapolitiikasta kokonaiskuvaan
  • edistää kotoutumista ja maahanmuuttajien osallisuutta.

Monenlaisia keskusteluja ja keskustelijoita tarvitaan

Keskustelunjärjestäjiksi halutaan esimerkiksi kuntia, järjestöjä, yrityksiä, viranomaisia, puolueita, verkostoja, hankkeita, oppilaitoksia, museoita, kirjastoja… 

Toiveenamme on, että eri puolilla Suomea käydään Erätauko-menetelmällä lukuisia maahanmuuttodialogeja, joissa sekä Suomessa syntyneet että tänne muuttaneet pääsevät kuulemaan toistensa näkemyksiä, oivaltamaan uutta ja rakentamaan yhdessä visiota monimuotoisesta Suomesta.

Maahanmuuttodialogin järjestäminen tarjoaa myös mahdollisuuden edistää rakentavaa keskustelukulttuuria. Tarkoitus ei ole päästä yksimielisyyteen vaan rakentaa moniäänistä ymmärrystä. 

Keskusteluiden kirjauksista teetetään yhteenveto, jota hyödynnetään muun muassa tulevassa ulkomaalaislain kokonaisuudistuksessa sekä Suomen kokonaisvaltaisen maahanmuuttopolitiikan valmistelussa. Yhteenveto toimitetaan myös eduskuntapuolueille.

Keskustelun järjestäminen on helppoa, eikä se vaadi isoa panosta. Tärkeintä on halu vähentää vastakkainasettelua ja tukea hyväksymisen ja osallisuuden kulttuuria. 

Tervetuloa mukaan – sinua tarvitaan!