Migrationsdialoger

Kan migration diskuteras på ett konstruktivt sätt? Javisst, och det finns verktyg för det! Inrikesministeriet bjöd in organisationer att ordna migrationsdialoger i oktober–november (7.10, 27.10, 3.11). 

Konstruktiv dialog om migration #migrationsdialoger

Hur påverkar migrationen människors vardag i Finland? Vad hindrar Finland från att utnyttja migrationens fulla potential? Vilka utmaningar är förknippade med migration? Hur kan man hjälpa invandrarna att bli en del av samhället? Bland annat dessa frågor kan tas upp under migrationsdialogerna.

Målet med migrationsdialogerna är att 

  • öka dialogen och förståelsen mellan människor och grupper
  • öka medvetenheten om migrationens föränderliga natur
  • vidga diskussionen om migration från asylpolitik till att handla om den samlade bilden 
  • främja integrationen och invandrarnas delaktighet.

Många slag av diskussioner och deltagare behövs

Som diskussionsarrangörer välkomnas till exempel kommuner, organisationer, företag, myndigheter, partier, nätverk, projekt, läroanstalter, museer, bibliotek... 

Vi hoppas att det blir många migrationsdialoger enligt Dialogpausmetoden på olika håll i Finland där såväl infödda som inflyttade får höra varandras åsikter, komma till nya insikter och tillsammans bygga en vision om ett mångfaldigt Finland.

Att ordna migrationsdialoger erbjuder också möjlighet att främja en konstruktiv diskussionskultur. Avsikten är inte att nå enighet utan att bygga upp en flerstämmig förståelse. 

Anteckningarna från diskussionerna sammanfattas för att utnyttjas bland annat i den kommande totalreformen av utlänningslagen och i beredningen av Finlands övergripande migrationspolitik. Sammanfattningen sänds också till riksdagspartierna.

Det är enkelt att ordna en diskussion och det kräver ingen stor satsning. Det viktigaste är viljan att minska motsättningarna och stödja en kultur av acceptans och delaktighet. 

Välkommen med – du behövs!

Mer information