Hoppa till innehåll
Media

Revidering av lotterilagen syftar till att bättre förebygga och minska penningspelandets skadeverkningar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 31.1.2020 13.49 | Publicerad på svenska 31.1.2020 kl. 16.09
Pressmeddelande 8/2020

Inrikesministeriet har tillsatt ett projekt för att revidera lotterilagen. Syftet med projektet är att i enlighet med regeringsprogrammet utreda behoven av att revidera lotterilagen i synnerhet för att ytterligare effektivisera förebyggandet och minskningen av de skadeverkningar som penningspel ger upphov till. Ett ytterligare mål är att utreda hur man genom lagstiftning kan stödja Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar för att stärka systemet med ensamrätt.

- När det gäller att minska ojämlikhet är det mycket viktigt att vi minskar penningspelandets skadeverkningar. Exempelvis spelproblem och överskuldsättning går ofta hand i hand. Genom att revidera lotterilagen försöker regeringen både minska spelandets skadeverkningar och säkerställa att penningspelandet styrs in på ett ansvarsfullt och övervakat spelutbud, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Projektet har till uppgift att bereda ett betänkande för att utveckla lotterilagen och annan behövlig lagstiftning i fråga om följande helheter:

•    utvidgning av identifieringsskyldigheten från spelande på utplacerade penningautomater också till andra penningspel, vilket bland annat gör det möjligt för spelaren att belägga sig själv med spelförbud
•    bestämmelser om placeringen av penningautomater och försäljningsställen för penningspel
•    bestämmelser om marknadsföring av penningspel och om marknadsföring som strider mot lotterilagen
•    insamling av information om spel och spelare och utnyttjande av den för att följa upp, förebygga och undersöka skadeverkningar till följd av penningspel samt för att möjliggöra Veikkaus Ab:s modell för ansvarsfull kundrelation
•    utvidgning av tidsbegränsade spelförbud vid kasinon så att de gäller tills vidare
•    utredning av ibruktagandet av hinder för betalningsrörelsen i syfte att begränsa spelandet utanför systemet med ensamrätt
•    eventuell utveckling av Veikkaus Ab:s affärsverksamhet så att den också omfattar B2B-affärsverksamhet
•    frågor som gäller spelserverns placering
•    de ändringar i totospel som internationella spel i pooler förutsätter och ändringsbehov i anslutning till reformen av vadhållningsspel

Vid behov kan man i projektet också behandla andra helheter som överensstämmer med projektets mål. Utgångspunkten är att penningspelsystemet i Finland också i fortsättningen ska grunda sig på ett system med ensamrätt i enlighet med regeringsprogrammet. Vid bedömningen av behovet av författningsändringar ska i synnerhet de specialvillkor för upprätthållande av systemet med ensamrätt som framgår av Europeiska unionens domstols rättspraxis beaktas i projektet.

Kanalisering av penningspelande mot ett lagligt och ansvarsfullt spelutbud

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Marins regering garanteras, i syfte att dämpa penningspelandets skadeverkningar, Veikkaus Ab via penningspelspolitiken ensamrätt att kanalisera spelandet. Veikkaus Ab:s verksamhetsförutsättningar tryggas i en snabbt föränderlig omvärld. Dessutom konstateras det i regeringsprogrammet att penningspelandets  skadeverkningar bekämpas effektivt och att penningspelandet styrs mot ett lagligt, ansvarsfullt och övervakat spelutbud. Enligt regeringsprogrammet kommer regeringen, i syfte att säkerställa att målen för penningspelspolitiken uppnås, i början av regeringsperioden att genomföra den andra fasen av revideringen av lotterilagen.

För projektet tillsätts en styrgrupp och en arbetsgrupp. Ordförande för styrgruppen är inrikesministeriets kanslichef. Delegationen för penningspelsärenden, som finns i anslutning till inrikesministeriet, följer upp arbetet inom projektet.

I projektet hörs olika myndigheter, sakkunniga och representanter för organisationer på bred front. I samband med projektet kommer det att ordnas olika diskussionsmöten.

Projektets mandatperiod är 31.1.2020–30.11.2020.

Ytterligare information:
Elina Rydman, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 586, [email protected]
Jukka Tukia, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 488 573, [email protected]
Olli-Poika Parviainen, statssekreterare, tfn 050 477 85 20, [email protected]