Hoppa till innehåll
Media

Lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning förbättrar Finlands nationella säkerhet

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 11.3.2019 15.32 | Publicerad på svenska 11.3.2019 kl. 15.53
Pressmeddelande 19/2019
Suojelupoliisi

Riksdagen godkände den 11 mars regeringens proposition med förslag till lagstiftning om civil underrättelseinhämtning. Finland får en lagstiftning om civil underrättelseinhämtning som förbättrar det finländska samhällets möjligheter att skydda sig mot allvarliga hot mot den nationella säkerheten. Sådana hot är t.ex. terrorism, främmande staters spionage mot Finland eller lamslagning av den kritiska infrastrukturen.

- De utländska underrättelsetjänsterna aktivitet i Finland är tillbaka på samma nivå som den var under det kalla kriget. Också nästan alla terrordåd planeras på ett eller annat sätt på internet. De agerar i den digitala världen och vi använder verktyg från 1900-talet. Kan vi fortsätta så här? Nej, det kan vi inte. Jag tackar riksdagspartierna för det omfattande samförståndet för att bekämpa terrorism och utländsk underrättelseinhämtning i nätet, konstaterar inrikesminister Kai Mykkänen.

De nya befogenheterna till civil underrättelseinhämtning används endast av skyddspolisen och det är möjligt att använda befogenheterna också utomlands. Grunden för skyddspolisens inhämtande av information utgörs i fortsättningen förutom av att förhindra och avslöja brott också av den nationella säkerheten. Fokusen för skyddspolisens inhämtande av information flyttas till ett tidigare skede så att det är möjligt att upptäcka hot och reagera på dem tidigare än för närvarande.

Syftet med de olika metoderna för underrättelseinhämtning är att som stöd för den högsta statsledningens beslutsfattande och för att skydda den nationella säkerheten ta fram nödvändig information om verksamhet som allvarligt hotar den nationella säkerheten. Finlands säkerhetspolitiska omgivning förändras snabbt och de nya hoten kräver beredskap och förberedelser av ett nytt slag.

Metoderna för underrättelseinhämtning baserar sig delvis på metoder för inhämtande av information som redan nu ingår i polislagen. Helt nya befogenheter är platsspecifik underrättelseinhämtning, kopiering av meddelanden, kvarhållande av en försändelse för kopiering och underrättelseinhämtning som avser datatrafik. Underrättelseinhämtning som avser datatrafik möjliggör teknisk informationsinhämtning riktad mot datatrafik som överskrider Finlands gräns samt behandling av den inhämtade informationen.

Underrättelseverksamheten övervakas av underrättelsetillsynsombudsmannen och riksdagens underrättelsetillsynsutskott.

Avsikten är att republikens president stadfäster lagarna om civil och militär underrättelseinhämtning inom kort. Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ytterligare information:

Marko Meriniemi, lagstiftningsråd, tfn 0295 488 561, [email protected]