Hyppää sisältöön
Media

Siviilitiedustelulainsäädäntöä täydennetään kahdella asetuksella

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 29.5.2019 12.29
Tiedote 41/2019
Suojelupoliisin kyltti
Kuva: LK/Vesa Moilanen

Valtioneuvosto antoi tänään kaksi siviilitiedusteluun liittyvää asetusta. Asetukset tulevat voimaan 1. kesäkuuta yhtä aikaa tiedustelulainsäädännön kanssa.

Tiedustelun valvonta perustuu tiedustelutoiminnassa tehtäviin kirjauksiin. Valtioneuvoston asetus siviilitiedustelusta sisältää suojelupoliisille täsmentäviä ohjeita näistä kirjauksista.

Kirjausten on oltava riittävän selkeitä ja seikkaperäisiä, jotta tiedustelun valvonta on tehokasta ja uskottavaa. Siksi erityisesti tiedustelumenetelmien pöytäkirjaamisvelvoitteista on tarpeen antaa lakia yksityiskohtaisempia ohjeita. Kirjaamisella myös parannetaan tiedusteluvirkamiesten, tiedonhankinnan kohteiden sekä ulkopuolisten oikeusturvaa.

Suojelupoliisi ei enää jatkossa ole esitutkintaviranomainen

Toisella nyt annetulla asetuksella muutetaan valtioneuvoston aiempaa asetusta esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta.

Uuden siviilitiedustelulainsäädännön myötä suojelupoliisi ei ole enää esitutkintaviranomainen. Siksi sen ei enää jatkossa tarvitse antaa vuosittaista selvitystä salaisten pakkokeinojen ja niiden suojaamisen käytöstä ja valvonnasta.

Suojelupoliisin uuden hallinnollisen aseman vuoksi sen peite- ja valeostotoimintaa koskevat koulutukset hyväksyy jatkossa sisäministeriö. Poliisihallitus antaa tarkemmat määräykset peitetoimintaa toteuttavien poliisiyksiköiden välisestä yhteistyöstä ja koulutuksesta.

Tiedustelulainsäädäntö tulee voimaan kesäkuun alusta

Suomessa tulee 1. kesäkuuta voimaan siviilitiedustelua koskeva lainsäädäntö. Lainsäädännöllä parannetaan Suomen mahdollisuuksia suojautua esimerkiksi terrorismilta, vieraiden valtioiden Suomeen kohdistamalta vakoilulta tai elintärkeän infrastruktuurin lamauttamiselta.

Siviilitiedustelutoimivaltuuksia käyttää suojelupoliisi. Tästä syystä suojelupoliisin toiminnan valvontaa tehostetaan.

Sisäasiainhallinnossa valvonta jakaantuu sisäministeriön sekä suojelupoliisin itsensä suorittamaan valvontaan. Sisäministeriön on annettava eduskunnan oikeusasiamiehelle ja tiedusteluvaltuutetulle vuosittain kertomus suojelupoliisin tiedustelumenetelmien käytöstä, siviilitiedustelun suojaamisen käytöstä sekä niiden käytön valvonnasta.

Siviilitiedustelun ulkoisesta oikeudellisesta valvonnasta vastaavat pääosin tiedusteluvalvontavaltuutettu ja eduskunnan oikeusasiamies. Parlamentaarinen valvonta kuuluu tiedusteluvalvontavaliokunnalle.

Lisätietoja:

lainsäädäntöneuvos Marko Meriniemi, p. 0295 488 561, [email protected]