Poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antaman virka-avun maksuttomuus

Lastensuojelun ja sosiaalipäivystyksen maksutonta poliisin virka-apua koskeva hanke

SM023:00/2021 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa ja selventää poliisin antaman virka-avun kustannuksia koskevaa sääntelyä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero SM023:00/2021

Asianumerot VN/23284/2021

Asettaja sisäministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 18.10.2021 – 31.12.2022

Asettamispäivä 13.10.2021

Lainvalmistelu

HE laiksi poliisilain 9 luvun 1 ja 10 §:n muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Eduskunnan vastaus EV 157/2022

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi poliisilakia (872/2011) poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta. Esityksessä ehdotetaan myös muutettavaksi lastensuojeluun ja sosiaalipäivystykseen liittyviä säännöksiä siten, että lastensuojelutehtävissä ja sosiaalipäivystyksessä poliisin antama virka-apu olisi maksutonta.

VastuuministeriSisäministeri Mikkonen

Lisätietoa

  • Budjettilaki: lakiesityksellä vaikutetaan valtiolle kertyviin tuloihin tai sidotaan määrärahoja laissa säädettyyn tarkoitukseen.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 488 297
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeessa valmistellaan poliisin antaman virka-avun maksuttomuutta koskevat säännökset, jotka mahdollistaisivat tehokkaan viranomaistoiminnan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelemiseksi erityisesti lastensuojelua ja sosiaalipäivystystä koskevissa virka-aputehtävissä.

Hankkeen tarkoituksena on laatia lisäksi laintasoinen sääntely poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on ajantasaistaa ja selventää poliisin antaman virka-avun kustannuksia koskevaa sääntelyä.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.