Avgiftsfrihet för den handräckning som polisen ger barnskyddet och socialjouren

Projekt för polisens avgiftsfria handräckning till barnskyddet och socialjouren

SM023:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna om kostnaderna för polisens handräckning.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM023:00/2021

Ärendenummer VN/23284/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 18.10.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 13.10.2021

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 9 kap. 1 och 10 § i polislagen och till lagar som har samband med den

Riksdagens svar EV 157/2022

I propositionen föreslås det att polislagen (872/2011) ändras i fråga om ersättning av kostnaderna för polisens handräckning. I propositionen föreslås det också att bestämmelserna om barnskydd och socialjour ändras så att den handräckning som polisen ger inom barnskyddet och socialjouren ska vara avgiftsfri.

Ansvarig ministerInrikesminister Mikkonen

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 297
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa valmistellaan poliisin antaman virka-avun maksuttomuutta koskevat säännökset, jotka mahdollistaisivat tehokkaan viranomaistoiminnan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelemiseksi erityisesti lastensuojelua ja sosiaalipäivystystä koskevissa virka-aputehtävissä.

Hankkeen tarkoituksena on laatia lisäksi laintasoinen sääntely poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta.

Sammandrag

Syftet med projektet är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna om kostnaderna för polisens handräckning.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.