Avgiftsfrihet för den handräckning som polisen ger barnskyddet och socialjouren

Projekt för polisens avgiftsfria handräckning till barnskyddet och socialjouren

SM023:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna om kostnaderna för polisens handräckning.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM023:00/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 18.10.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 13.10.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Marja-Leena Härkönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 488 297
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeessa valmistellaan poliisin antaman virka-avun maksuttomuutta koskevat säännökset, jotka mahdollistaisivat tehokkaan viranomaistoiminnan erityisen haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden suojelemiseksi erityisesti lastensuojelua ja sosiaalipäivystystä koskevissa virka-aputehtävissä.

Hankkeen tarkoituksena on laatia lisäksi laintasoinen sääntely poliisin antaman virka-avun kustannusten korvaamisesta.

Sammandrag

Syftet med projektet är att uppdatera och förtydliga bestämmelserna om kostnaderna för polisens handräckning.

Mer om ämnet