Hyppää sisältöön
Media

Poliisi antaa maksuttomasti virka-apua lastensuojelulle ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitetussa kiireellisessä tehtävässä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2022 13.59
Tiedote

Poliisin antama maksuton virka-apu koskee esimerkiksi lastensuojeluviranomaisten tarvitsemaa virka-apua lastensuojeluasioissa ja sosiaaliviranomaisten tarvitsemaa virka-apua kiireellisissä tehtävissä. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 8.12. Tasavallan presidentin on määrä vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan 1.1.2023.

Lakimuutoksilla pyritään lisäämään erityisen haavoittuvassa asemassa olevien suojaa. Samalla tarkoitus on turvata sosiaalihuollon viranomaisten mahdollisuudet hoitaa lakisääteiset tehtävänsä. Tämän lisäksi poliisin virka-apu on maksutonta tietyissä tilanteissa, jotka ovat olleet jo aiemmin maksuttomia. Näitä ovat esimerkiksi rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat asiat, virka-apu Puolustusvoimille ja mielenterveyslain tarkoittama virka-apu.

Kaikki virka-apu ei jatkossakaan ole maksutonta

Poliisilaissa säädetään siitä, että poliisin antama virka-apu on pääsääntöisesti maksullista. Näin pyritään osaltaan turvaamaan poliisin kyky hoitaa sille poliisilaissa säädetyt tehtävät. Yksityishenkilöille annettavasta virka-avusta perittävä maksu on poliisilain mukaan mahdollista jättää perimättä, jos se on perusteltua sosiaalisista, taloudellisista tai muista näihin verrattavista syistä. 

Samalla kumotaan laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta. Laki on vuodelta 1956 ja sen voi katsoa olevan monin paikoin vanhentunut.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, p. 0295 488 297, [email protected]