Hoppa till innehåll
Media

Polisen ska ge avgiftsfri handräckning till barnskyddet och i sådana brådskande uppgifter som avses i socialvårdslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 8.12.2022 13.59
Pressmeddelande

Polisens avgiftsfria handräckning omfattar till exempel den handräckning som barnskyddsmyndigheterna behöver i barnskyddsärenden och den handräckning som socialmyndigheterna behöver i brådskande uppgifter. Regeringen föreslog den 8 december att en lag om detta ska stadfästas. Avsikten är att republikens president stadfäster lagen på fredag. Lagen träder i kraft den 1 januari 2023.

Avsikten med lagändringarna är att öka skyddet för personer i en särskilt utsatt ställning. Samtidigt är avsikten att trygga socialvårdsmyndigheternas möjligheter att sköta sina lagstadgade uppgifter. Utöver detta är polisens handräckning avgiftsfri i vissa situationer där handräckningen redan tidigare varit avgiftsfri. Det är till exempel fråga om ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till Försvarsmakten och handräckning enligt mentalvårdslagen.

All handräckning kommer inte heller i fortsättningen att vara avgiftsfri

I polislagen föreskrivs det att handräckningen av polisen i regel är avgiftsbelagd. På så sätt försöker man trygga polisens förmåga att sköta de uppgifter den har enligt polislagen. Enligt polislagen kan man låta bli att ta ut någon avgift för handräckning till enskilda, om det är motiverat av sociala, ekonomiska eller andra med dessa jämförbara orsaker. 

Samtidigt upphävs lagen om ersättande av vissa kostnader för av polis lämnad handräckning. Lagen är från 1956 och kan till många delar anses vara föråldrad.

Ytterligare information:

Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected]