Hyppää sisältöön
Media

Esitys: poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua lastensuojelulle ja sosiaalipäivystyksille

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 7.6.2022 11.28
Tiedote

Lakiesitys poliisin lastensuojelulle ja sosiaalipäivystykselle antaman virka-avun maksuttomuudesta on lähtenyt lausuntokierrokselle. Poliisin antama maksuton virka-apu koskisi esimerkiksi lastensuojeluviranomaisten tarvitsemaa virka-apua lastensuojeluasioissa ja sosiaaliviranomaisten tarvitsemaa virka-apua sosiaalipäivystyksessä. Lausuntokierros päättyy 4.7.2022.

– Esityksen tavoitteena on lisätä niiden henkilöiden suojaa, jotka ovat yhteiskunnassamme erityisen haavoittuvassa asemassa. Samalla pyritään turvaamaan poliisin ja sosiaalihuollon viranomaisten mahdollisuudet hoitaa lakisääteiset tehtävänsä.  On tärkeää, että virka-apua pyydetään poliisilta silloin, kun sitä aidosti tarvitaan, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Esitys tukee pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä ja ensisijaisuudesta.

Lisäksi poliisin virka-apu olisi jatkossakin maksutonta tietyissä tilanteissa, jotka ovat jo nykyisin maksuttomia. Näitä ovat ulosottoasiat, rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat asiat, virka-apu Puolustusvoimille sekä siviilipalveluslain, mielenterveyslain ja työtapaturma- ja ammattitautilain tarkoittama virka-apu.

Poliisin virka-avun maksullisuutta koskeva lainsäädäntö on tulkinnanvarainen ja epäselvä. Tämän vuoksi tarvittavat muutokset tulee tehdä laintasoisiin säännöksiin. Eri laeissa on noin 200 säännöstä, joissa velvoitetaan poliisia antamaan virka-apua muulle viranomaiselle. Tämä lausunnolla oleva lakiesitys sisältäisi muutoksia 13 eri lakiin.

Kaikki virka-apu ei jatkossakaan olisi maksutonta

Poliisilakiin esitetään säännöstä, jonka mukaan poliisin antama virka-apu olisi pääsääntöisesti maksullista, lukuun ottamatta edellä mainittuja poikkeuksia.  Näin pyritään osaltaan turvaamaan poliisin kyky hoitaa sille poliisilaissa säädetyt tehtävät.  Lisäksi ehdotetaan, että poliisilain nojalla yksityisille annettavasta virka-avusta perittävä maksu olisi mahdollista jättää perimättä, jos se olisi perusteltua sosiaalisista, taloudellisista tai muista näihin verrattavista syistä.

Vuodelta 1956 oleva laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta kumottaisiin.

Lausuntokierroksen jälkeen lakiesitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syyskaudella.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, p. 0295 488 297, [email protected]