Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att polisen ska ge barnskyddet och socialjouren avgiftsfri handräckning

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 7.6.2022 11.28
Pressmeddelande

En proposition om att polisens handräckning till barnskyddet och socialjouren ska bli avgiftsfri har sänts på remiss. Polisens avgiftsfria handräckning omfattar till exempel den handräckning som barnskyddsmyndigheterna behöver i barnskyddsärenden och den handräckning som socialmyndigheterna behöver vid socialjouren. Remissbehandlingen pågår till den 4 juli 2022.

- Syftet med propositionen är att stärka skyddet för särskilt utsatta personer i vårt samhälle. Samtidigt vill vi trygga polisens och socialvårdsmyndigheternas möjligheter att sköta sina lagstadgade uppgifter. Det är viktigt att man begär handräckning av polisen när den verkligen behövs, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Propositionen stöder det mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller främjande och prioritering av barns och ungas välbefinnande.

Dessutom ska polisens handräckning även i fortsättningen vara avgiftsfri i vissa situationer som redan nu är avgiftsfria. Dessa är utsökningsärenden, ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till Försvarsmakten samt handräckning enligt civiltjänstlagen, mentalvårdslagen och lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar.

Lagstiftningen om avgift för handräckning av polisen lämnar rum för tolkning och är oklar. Därför bör behövliga ändringar göras i bestämmelser på lagnivå. I olika lagar finns det cirka 200 bestämmelser som förpliktar polisen att ge handräckning till andra myndigheter. I den aktuella propositionen föreslås det ändringar i 13 olika lagar. 

All handräckning ska inte heller i fortsättningen vara avgiftsfri

I polislagen föreslås en bestämmelse enligt vilken polisens handräckning i regel ska vara avgiftsbelagd, frånsett de undantag som nämns ovan.  På så sätt försöker man trygga polisens förmåga att sköta de uppgifter den har enligt polislagen.  Det föreslås dessutom att man kan låta bli att ta ut någon avgift för handräckning till enskilda, om det är motiverat av sociala, ekonomiska eller andra med dessa jämförbara orsaker.

Lagen om ersättande av vissa kostnader för av polis lämnad handräckning från 1956 upphävs.

Efter remissbehandlingen är avsikten att propositionen överlämnas till riksdagen under höstsessionen.

Ytterligare information:
specialsakkunnig Marja-Leena Härkönen, tfn 0295 488 297, [email protected]

Krista Mikkonen Sanna Marin