Hyppää sisältöön
Media

Esitys: poliisi antaisi maksuttomasti virka-apua lastensuojelulle ja sosiaalihuoltolaissa tarkoitetussa kiireellisessä tehtävässä

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 19.9.2022 18.34
Tiedote

Poliisin antama maksuton virka-apu koskisi jatkossa esimerkiksi lastensuojeluviranomaisten tarvitsemaa virka-apua lastensuojeluasioissa ja sosiaaliviranomaisten tarvitsemaa virka-apua kiireellisissä tehtävissä. Lakiesitys annettiin eduskunnalle 19.9.2022.  

-Erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten, kuten lasten ja lähisuhdeväkivallan uhrien, on akuutissa tilanteessa saatava tarvitsemansa tuki. Muutoksen myötä lastensuojelu- ja sosiaaliviranomaisten ei tarvitsisi pohtia usein vakavien ja kiireellisten toimien virka-avun kustannuksia. Ihmisten auttamiseen ei saa tulla viivästyksiä, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen.

Esitys tukee pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelman tavoitetta lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämisestä ja ensisijaisuudesta.

Poliisin virka-apu olisi jatkossakin maksutonta tietyissä tilanteissa, jotka ovat jo nykyisin maksuttomia. Näitä ovat esimerkiksi rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevat asiat, virka-apu Puolustusvoimille sekä mielenterveyslain tarkoittama virka-apu.

Poliisin virka-avun maksullisuutta koskeva lainsäädäntö on tulkinnanvarainen ja epäselvä. Tämän vuoksi tarvittavat muutokset tulee tehdä laintasoisiin säännöksiin. Eri laeissa on noin 200 säännöstä, joissa velvoitetaan poliisia antamaan virka-apua muulle viranomaiselle. Lakiesitys poliisin antamasta maksuttomasta virka-avusta sisältää muutoksia 13 eri lakiin.

Kaikki virka-apu ei jatkossakaan olisi maksutonta

Poliisilakiin esitetään muutosta/säännöstä, jonka mukaan poliisin antama virka-apu olisi pääsääntöisesti maksullista.  Näin pyritään osaltaan turvaamaan poliisin kyky hoitaa sille poliisilaissa säädetyt tehtävät.  Lisäksi ehdotetaan, että poliisilain nojalla yksityisille henkilöille annettavasta virka-avusta perittävä maksu olisi mahdollista jättää perimättä, jos se olisi perusteltua sosiaalisista, taloudellisista tai muista näihin verrattavista syistä.

Lisäksi esitetään kumottavaksi vuodelta 1956 oleva laki eräiden poliisin virka-apukustannusten korvaamisesta.

Lisätietoja:
erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, p. 0295 488 297, [email protected]