Hoppa till innehåll
Media

Det föreslås att polisen ska ge avgiftsfri handräckning till barnskyddet och i sådana brådskande uppgifter som avses i socialvårdslagen

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 19.9.2022 18.34
Pressmeddelande

Polisens avgiftsfria handräckning ska i fortsättningen omfatta till exempel den handräckning som barnskyddsmyndigheterna behöver i barnskyddsärenden och den handräckning som socialmyndigheterna behöver i brådskande uppgifter. En proposition om detta lämnades till riksdagen den 19 september 2022.  

- De människor som befinner sig i en särskilt utsatt ställning, till exempel barn och offer för våld i nära relationer, måste få den stöd de behöver i en akut situation. I och med ändringen behöver barnskydds- och socialmyndigheterna inte tänka på kostnaderna för handräckningen i samband med åtgärder som ofta är allvarliga och brådskande. Hjälpen till människor får inte dröja, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Propositionen stöder det mål i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering som gäller främjande och prioritering av barns och ungas välbefinnande.

Polisens handräckning ska även i fortsättningen vara avgiftsfri i vissa situationer där handräckningen redan nu är avgiftsfri. Det är till exempel fråga om ärenden som gäller verkställighet av straff, handräckning till Försvarsmakten och handräckning enligt mentalvårdslagen.

Lagstiftningen om avgift för handräckning av polisen lämnar rum för tolkning och är oklar. Därför bör behövliga ändringar göras i bestämmelser på lagnivå. I olika lagar finns cirka 200 bestämmelser som förpliktar polisen att ge handräckning till andra myndigheter. Propositionen om polisens avgiftsfria handräckning innehåller ändringar i 13 olika lagar.

All handräckning ska inte heller i fortsättningen vara avgiftsfri

I polislagen föreslås en ändring/bestämmelse enligt vilken polisens handräckning i regel ska vara avgiftsbelagd.  På så sätt försöker man trygga polisens förmåga att sköta de uppgifter den har enligt polislagen.  Det föreslås dessutom att polisen ska kunna ge handräckning enligt polislagen till enskilda utan att uppbära avgift, om detta är motiverat av sociala, ekonomiska eller andra med dessa jämförbara orsaker.

Det föreslås också att lagen om ersättande av vissa kostnader för av polis lämnad handräckning från 1956 ska upphävas.

Ytterligare information:
Marja-Leena Härkönen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 297, [email protected]