Sisäisen turvallisuuden strategia

Sisäisen turvallisuuden strategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 5.10.2017. Konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti maailman turvallisin maa.

Hyvä elämä - turvallinen arki. Sisäisen turvallisuuden strategia

Tausta

Strategia pohjautuu toukokuussa 2016 eduskunnalle annettuun sisäisen turvallisuuden selontekoon. Tilannekuvaan ja sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaan keskittynyt selonteko laadittiin sisäministeriön hallinnonalalla.

Turvallisuus ei kuitenkaan synny vain turvallisuusviranomaisten toiminnasta, vaan sen rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Sen vuoksi strategia toimenpiteiseen valmistellaan kuntien, maakuntien, järjestöjen, elinkeinoelämän ja hallinnon eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Strategian on tarkoitus ohjata koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaa turvallisemmaksi. Yhdessä tekeminen on sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun ja toteuttamisen ydin. Lisäksi strategia toimenpiteineen korvaa sisäasiainhallinnon konsernistrategian ja aiemman sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjelman.

Valmisteluaikataulu

Strategiaa käsiteltiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon ministeriryhmässä 29.8.2017. Strategia hyväksyttiin valtioneuvostossa 5.10.2017. Tämän jälkeen käynnistyy toimenpideohjelma.

Sisäministeriö järjesti syksyllä 2016 yhdessä aluehallintovirastojen kanssa alueellisia työpajoja, joissa käytiin läpi strategian valmistelu aluehallinnon, kuntien sekä järjestöjen näkökulmasta. Työpajojen aineistot

Lisätietoja