Sotningstjänster reformerades 2019

Byggnadens ägare har enligt räddningslagen skyldighet att se till att sotning utförs regelbundet. Regelbunden sotning behövs inte bara för brandsäkerheten utan också för att eldstaden ska ha en god uppvärmningseffekt och rökkanalen ska dra.

Sotningstjänsterna reformerades vid ingången av 2019 när distriktssotningssystemet och prisregleringen i anslutning till det upphörde. Räddningsverken har inte längre skyldighet att ordna sotningstjänster inom sitt område.

Frågor och svar om reformen av sotning