Reformen av penninginsamlingsverksamheten

Republikens president stadfäste lagen om penningsinsamlingar den 5 juli 2019. Den nya lagen om penninginsamlingar träder i kraft den 1 mars 2020 och den underlättar anordnandet av penninginsamlingar betydligt.

I och med den nya lagen beviljas tillstånd till penninginsamling alltid så att de gäller tills vidare. Den nya lagen möjliggör också ordnandet av anmälningspliktiga småskaliga medborgarinsamlingar (småskalig insamling).

Polisstyrelsen ger närmare information om detta närmare tidpunkten för ikraftträdandet.

Frågor och svar