Päästökompensaatiot ja rahankeräyslaki

Hankkeen tavoitteena on ollut arvioida päästökompensaatiotoiminnan suhdetta rahankeräyslakiin. Hankkeessa on arvioitu, millaiset muutokset on tarvetta tehdä rahankeräyslakiin, jotta vapaaehtoinen päästökompensaatiotoiminta olisi mahdollista.

Vapaaehtoisen päästökompensaatiotoiminnan tarkoituksena on mahdollistaa esimerkiksi matkustamisesta tai hankittavan tuotteen valmistamisesta aiheutuneiden kasvihuonepäästöjen hyvittäminen maksua vastaan. Toiminta on lisääntynyt Suomessa viime vuosina. Tämä on herättänyt kysymyksiä toiminnan suhteesta pääasiassa yleishyödyllisiä rahankeräyksiä sääntelevään rahankeräyslakiin.

Valmistelun taustaa

Sisäministeriö käynnisti huhtikuussa taustaselvityksen, jossa kuultiin laajasti eri sidosryhmiä ja selvitettiin mahdollisia lakimuutoksia sekä niiden vaikutuksia. Hankkeessa kuultiin sidosryhmiä sekä työpajoissa että haastatteluissa. Selvityksen pohjalta on päädytty esittämään vapaaehtoisen päästökompensaation rajaamista rahankeräyslain ulkopuolelle.

Eteneminen

Hallituksen esitysluonnos rahankeräyslain muuttamisesta oli lausuntokierroksella 6.11.-18.12.2020. Hallituksen esitys annettiin eduskunnalle 16.9.2021.