Rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistaminen

SM045:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeessa selvitetään mitä ongelmia liittyy maasta poistamiseen niissä tapauksissa, joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä. Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja –käytännöt ja valmistellaan tarvittavat muutokset.

Hanke on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa.

Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä sisäministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa ja hankkeessa kuullaan sisäministeriön rajavartio-osastoa, oikeusministeriötä, Rikosseuraamuslaitosta, Helsingin hallinto-oikeutta, yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM045:00/2015

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.9.2015 – 30.4.2018

Asettamispäivä 24.9.2015

maahanmuutto maastakarkotus

Lainvalmistelu

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Hallituksen esitykset -

Eduskunnan vastaukset -

Hyväksytty säädös -

Yhteyshenkilö
Tiina Sinkkanen, lainsäädäntöneuvos

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään mitä ongelmia liittyy maasta poistamiseen niissä tapauksissa, joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä. Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja –käytännöt ja valmistellaan tarvittavat muutokset.

Lähtökohdat

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden
maasta poistamista nopeutetaan.