Eräiden rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistamisen nopeuttaminen

Hankkeessa selvitetään, miten eräiden rikoksiin syyllistyneiden ulkomaalaisten maasta poistamista voitaisiin nopeuttaa. Tarkoituksena on selvittää mitä ongelmia maasta poistamiseen liittyy.

Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja -käytännöt. Hankkeessa arvioidaan tulisiko viranomaiskäytäntöjä ja niitä koskevaa ohjeistusta muuttaa sekä valmistellaan tarvittavat säädösmuutosehdotukset.

Hanke on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa.

Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä sisäministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa ja hankkeessa kuullaan sisäministeriön rajavartio-osastoa, oikeusministeriötä, Rikosseuraamuslaitosta, Helsingin hallinto-oikeutta, yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja.

Valmisteluvaihe

Hankkeen toimikausi on 24.9.2015–31.12.2016. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle kevätistuntokaudella 2017.

Lisätietoja

Tiina Sinkkanen, Lainsäädäntöneuvos/lagstiftningsråd 
Sisäministeriö, Maahanmuutto-osasto, Oikeudellinen yksikkö 0295488626   etunimi.sukunimi@intermin.fi