Rikoksiin syyllistyneiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden maasta poistaminen

SM045:00/2015 Säädösvalmistelu

Hankkeessa selvitetään mitä ongelmia liittyy maasta poistamiseen niissä tapauksissa, joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä. Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja –käytännöt ja valmistellaan tarvittavat muutokset.

Hanke on osa pääministeri Sipilän hallitusohjelmaa.

Valmistelutyötä tehdään yhteistyössä sisäministeriön poliisiosaston, Poliisihallituksen ja Maahanmuuttoviraston kanssa ja hankkeessa kuullaan sisäministeriön rajavartio-osastoa, oikeusministeriötä, Rikosseuraamuslaitosta, Helsingin hallinto-oikeutta, yhdenvertaisuusvaltuutettua sekä kansalaisjärjestöjä ja muita tahoja.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero SM045:00/2015

Asettaja sisäministeriö

Toimikausi/aikataulu 24.9.2015 – 30.4.2018

Asettamispäivä 24.9.2015

maahanmuutto maastakarkotus

Lainvalmistelu

HE laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Annettu eduskunnalle
Istuntokauden suunnitelma hyväksytty  
Arvioitu esittelyviikko 13/2018 Annettu eduskunnalle 28.3.2018
  Säädös hyväksytty

Hallituksen esitys HE 24/2018 Käsittelytiedot eduskunnassa

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Esityksessä ehdotetaan,että karkotuspäätösten täytäntöönpanokelpoisuussäännöksiä muutettaisiin niin, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkotuspäätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin; lisäksi ehdotetaan täytäntöönpanosääntelyn kokonaisuuden selkiyttämistä sekä lisättäväksi lakiin säännös laittomasti oleskelevien kolmansien maiden kansalaisten palauttamiseen tarkoitetun eurooppalaisen matkustusasiakirjan myöntävästä viranomaisesta.

VastuuministeriSisäministeri Mykkänen

YhteyshenkilöKukka Krüger, sisäasiainministeriö

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitetään mitä ongelmia liittyy maasta poistamiseen niissä tapauksissa, joissa kyse on rikoksiin syyllistyneistä ja yleiselle järjestykselle vaarallisista henkilöistä. Hankkeessa selvitetään asiaa koskeva lainsäädäntö, viranomaisohjeet ja –käytännöt ja valmistellaan tarvittavat muutokset.

Lähtökohdat

Pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa todetaan, että törkeisiin rikoksiin syyllistyneiden, rikoksen uusijoiden ja yleiselle järjestykselle vaarallisten henkilöiden
maasta poistamista nopeutetaan.