Hyppää sisältöön
Media

Sisäministeriö käynnistää lakihankkeen ei-julkisten rekrytointien mahdollistamiseksi myös Suojelupoliisin tehtäviin

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 22.10.2020 12.33
Tiedote 126/2020
Suojelupoliisin ovi.

Sisäministeriö on käynnistänyt 22.10. lainsäädäntöhankkeen, jonka tarkoituksena olisi mahdollistaa Suojelupoliisin virkojen täyttämisessä poikkeuksellisesti ei-julkinen menettely niissä tehtävissä, joissa siihen on tehtävän luonteesta johtuva perusteltu tarve.

Suojelupoliisi on 1.6.2019 voimaan tulleen siviilitiedustelulainsäädännön myötä muuttunut entistä selkeämmin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluksi. Sen vuoksi on tarve tarkistaa Suojelupoliisin henkilöstön rekrytointiin liittyviä säännöksiä. Tiettyjä tehtäviä suorittavien virkamiesten rekrytointi ja virkatehtävien suorittaminen vaikeutuvat merkittävästi tai estyvät kokonaan, mikäli henkilöä koskeva tieto on julkinen. Ei-julkinen rekrytointi on jo nyt mahdollista eräissä valtionhallinnon tehtävissä. 

Suojelupoliisin tiettyihin tehtäviin ja niihin rekrytoimiseen liittyvät välttämättömät muutokset on tarkoitus tehdä poliisin hallinnosta annettuun lakiin. Tehtävien ja toimintaympäristön muuttumisen takia Suojelupoliisin henkilöstön toimintakykyä tehtäviensä hoitamiseksi tulee turvata eri keinoin, joista yksi on ei-julkisten rekrytointien mahdollistaminen. Muutoksilla varmistettaisiin uuden tiedustelulainsäädännön tehokas ja asianmukainen soveltaminen.

Hankkeen toimikausi on 22.10.2020 - 30.11.2021.

Lisätietoja:

hallitusneuvos Johanna Hakala, p. 0295 488 452, [email protected]