Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Inrikesministeriet inleder ett lagprojekt för att kunna tillsätta tjänster utan ett offentligt ansökningsförfarande också inom Skyddspolisen

Inrikesministeriet
22.10.2020 12.33
Pressmeddelande 126/2020
Skyddspolisen.

Den 22 oktober inledde inrikesministeriet ett lagstiftningsprojekt med syfte att i undantagsfall kunna tillsätta Skyddspolisens tjänster utan ett offentligt ansökningsförfarande när det finns ett motiverat behov som beror på uppgiftens natur.

I och med lagstiftningen om civil underrättelseinhämtning, som trädde i kraft den 1 juni 2019, har Skyddspolisen allt tydligare blivit en underrättelse- och säkerhetstjänst. Därför behövs det en översyn av bestämmelserna om rekrytering av Skyddspolisens personal. Rekryteringen av tjänstemän till vissa uppgifter och utförandet av tjänsteuppgifterna försvåras avsevärt eller är helt omöjligt om uppgifterna om personerna är offentliga. Att rekrytera personal utan något offentligt ansökningsförfarande är redan nu möjligt i vissa uppgifter inom statsförvaltningen. 

Avsikten är att de nödvändiga ändringar som gäller vissa uppgifter inom Skyddspolisen och rekrytering av personal till uppgifterna ska göras i polisförvaltningslagen. På grund av att uppgifterna och verksamhetsmiljön förändras ska funktionsförmågan hos Skyddspolisens personal tryggas på olika sätt för att de ska kunna sköta sina uppgifter. Ett av sätten är att möjliggöra rekrytering utan ett offentligt ansökningsförfarande. Genom ändringarna säkerställs det att den nya underrättelselagstiftningen tillämpas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Projektets mandatperiod är 22.10.2020–30.11.2021.

Ytterligare information:

Johanna Hakala, regeringsråd, tfn 0295 488 452, [email protected]