Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Kaikilla on oikeus turvalliseen toimintaympäristöön pelastusalalla

Kimmo Kohvakka Julkaisupäivä 10.9.2021 9.16 Blogit SM

Kimmo Kohvakka. Pelastusalan häirintä on ollut esillä viime aikoina Instagramissa toimivan Emergencyservicestoo-tilin takia. Tilillä julkaistut kokemukset häirinnästä, ahdistelusta, misogyniasta, syrjinnästä ja väkivallasta ovat järkyttäviä ja ehdottoman tuomittavia. Olen syvästi pahoillani, että tällaista on tapahtunut pelastusalalla.

Pelastusalan toiminnan tulee olla turvallista kaikille. Tämä on asia, johon jokaisen alalla toimivan tulee kiinnittää huomiota ja ottaa se vakavasti viimeistään nyt. On tärkeää varmistaa, että jokainen toimija tietää häirintää ja muuta epäasiallista toimintaa koskevat ohjeet, käytännöt ja nollatoleranssin.

Häirintä alalla on ilmeistä ja siihen on puututtava nyt

Häirintää pelastusalalla on selvitetty äskettäin alan toimijoiden kanssa. Vuonna 2020 tehtiin kaksi kyselyä osana tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaohjelman valmistelua. Ensimmäinen kysely suuntautui pelastusalan organisaatioille. Vastanneista noin 89 prosenttia ilmoitti, että heillä prosessit häirinnän ennaltaehkäisemiseen ovat kunnossa. Tuoreissa opinnäytetöissä (Rinkinen & Huttunen 2020 sekä Ylönen 2019) todetaan kuitenkin häirintää ilmenevän ja alan prosesseissa olevan korjaamisen varaa.

Sopimuspalokuntalaisille tehdyssä kyselyssä vastaajia oli yhteensä 217. Näistä lähes puolet ilmoitti kokeneensa häirintää tai syrjintää. Vastauksista kävi ilmi, ettei asioihin puututa ja palokunnan sisäiset prosessit puuttuvat. Avoimissa vastauksissa oli huolestuttavia, samansisältöisiä vastauksia kuin nyt julkaistulla Instagram-tilillä.

Yhteydenotot pelastustoimen valtakunnalliselle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattorille ovat merkittävästi lisääntyneet. Yhteydenotot ovat luonteeltaan avunpyyntöjä joko organisaatioiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoiminnan kehittämiseen tai ilmiantoja häirinnästä ja syrjinnästä.

Tosiasia on, että alan tähän mennessä tekemät toimenpiteet eivät riitä. Kansainvälinen metoo-liike on nostanut häirinnän esille usealla eri alalla ja tuonut parannusta moniin asioihin. Meidän tulee myös pelastusalalla kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kaikki ovat tervetulleita ja voivat osallistua toimintaan ilman pelkoa häirinnästä.

Häirintää ennaltaehkäisevää ja pelastusalan arvojen mukaista toimintakulttuuria on toteutettava jokaisessa asiakas- ja sidosryhmäkohtaamisessakin.

Edistämme turvallista toimintakulttuuria pelastusalalla aktiivisilla toimenpiteillä

Moni pelastusalan organisaatio on syksyn alussa ansiokkaasti tuonut oman viestinsä asiasta esille ja kertonut nollatoleranssista sekä toimenpiteistään ongelman ratkaisemiseksi. Häirinnän torjumisen kannalta kyse on pitkäjänteisestä työstä. Tämä työ ei alkanut Instagram-tilin julkaisun jälkeen eikä se myös lopu siihen.

Sisäministeriössä asiaa on käsitelty useaan otteeseen ja toimenpiteitä on suunniteltu alan eri toimijoiden kanssa. Pelastuslaitoksilla on viranomaisina velvollisuus edistää tasa-arvo ja yhdenvertaisuutta. Syyskaudella julkaistaan pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma, joka sisältää velvoitteita alan toimijoille. Järjestämme syksyllä toimialan sisäisen häirintäseminaarin ja tapaamisen pelastusalan järjestöjen kanssa. Häirintäasiaa käsitellään useissa eri kokouksissa ja toimenpiteiden etenemistä seurataan aktiivisesti. Palokuntanuorisotoimintaan julkaistaan uudet ohjeet lasten turvallisuuden lisäämisestä sekä ohjeisiin liittyvää koulutusaineistoa ja toimintamallit. Lisäksi alan eri organisaatiot ovat suunnitelleet omia toimenpiteitään.

Syksyllä julkaistavan pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelman mukaisesti jokaisen alan organisaation on nimettävä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori, joka voi myös toimia häirintäyhdyshenkilönä. Kaikissa pelastustoimen organisaatioissa tulee antaa koulutusta häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja turvallisen kulttuurin edistämiseksi.

Jokaisella pelastusalan toimijalla tulee olla myös omat häirintätilanneohjeet ja -menettelyt. Esimerkiksi kaupungin suunnitelma ei riitä kattavasti vastaamaan ja varmistamaan pelastuslaitoksen toimintaa eikä pelastuslaitoksen suunnitelma riitä sopimuspalokunnan osalta varmistamaan koko palokuntatoiminnan osalta riittäviä toimintatapoja.

Palokuntanuorisotoiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota alaikäisten turvallisuuteen. Julkaisen tästä erillisen kirjoituksen aiheen vakavuuden takia.

Kyse ei ole pelkästään nyt siitä, miten toimitaan, jos häirintää ilmenee vaan siitä, miten alalla vahvistetaan avointa, arvostavaa ja ongelmiin puuttuvaa toimintatapaa. Laajasti esille tulleet tapaukset kertovat siitä, että toimintakulttuurimme ei ole aina mahdollistanut epäkohtien ja jopa rikosten esilletuomista ja käsittelyä. Tähän edellytän selkeää muutosta. 

Kimmo Kohvakka
pelastusylijohtaja
@KimmoKohvakka

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.