Sisäministeriön esitykset hallitusohjelmaan 2023-2027 ja neuvotteluihin toimitetut aineistot

Sisäministeriö on koonnut tälle sivulle esityksensä hallitusohjelmatyöhön sekä hallitusneuvottelijoille toimitetut aineistot (pois lukien salassa pidettävät).

Sisäministeriön esitykset hallitusohjelmaan 2023-2027

Sisäministeriö on koonnut sisäasianhallinnonalan yhteiset esitykset hallitusohjelmatyötä varten. 

Näiden esitysten lisäksi sisäministeriön hallinnonalan eri toimialat ovat laatineet näitä yhteisiä esityksiä tarkentavat ja konkretisoivat omat hallitusohjelmaesityksensä.

Sisäministeriön esitykset hallitusohjelmaan 2023-2027

Toimiala- ja aihepiireittäiset hallitusohjelmatavoitteet:

Ministeriön toimittamat aineistot

Tämän sivun kaikki liitetiedostot eivät täytä toistaiseksi saavutettavuusvaatimuksia. Asiakirjat tullaan julkaisemaan myös saavutettavassa muodossa.