Inrikesministeriets förslag till regeringsprogrammet 2023-2027

Denna promemoria innehåller de gemensamma förslagen från inrikesministeriets förvaltningsområde inför utarbetandet av regeringsprogrammet. I förslagen har man beaktat de förändringar som skett i den säkerhetspolitiska miljön, och tidsmässigt fokuserar förslagen på den kommande regeringsperioden.

Utöver dessa förslag har de olika ansvarsområdena inom inrikesministeriets förvaltningsområde utarbetat egna förslag till regeringsprogrammet som preciserar och konkretiserar de gemensamma förslagen.

Det viktigaste målet med förslagen är att med hjälp av en hållbar invandringspolitik förbättra säkerheten och tillgodose de behov som förändringarna i samhället ger upphov till. Målet är att säkerställa och trygga en trovärdig funktionsförmåga hos myndigheterna inom inrikesförvaltningen för att Finland även i fortsättningen ska vara ett av världens tryggaste länder och för att befolkningens trygghetskänsla ska vara på en hög nivå.

Inrikesministeriets förslag till regeringsprogrammet 2023-2027