Sisäisen turvallisuuden strategia

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelu alkoi elokuussa 2016. Konkreettisia toimenpiteitä sisältävä strategia on tiekartta, jonka avulla Suomesta tulee hallitusohjelman mukaisesti maailman turvallisin maa.

Strategia pohjautuu toukokuussa 2016 eduskunnalle annettuun sisäisen turvallisuuden selontekoon. Tilannekuvaan ja sisäisen turvallisuuden viranomaisten toimintaan keskittynyt selonteko laadittiin sisäministeriön hallinnonalalla. Turvallisuus ei kuitenkaan synny vain turvallisuusviranomaisten toiminnasta, vaan sen rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Sen vuoksi strategia toimenpiteiseen valmistellaan kuntien, maakuntien, järjestöjen, elinkeinoelämän ja hallinnon eri alojen asiantuntijoiden yhteistyönä.

Strategian on tarkoitus ohjata koko suomalaisen yhteiskunnan toimintaa turvallisemmaksi. Yhdessä tekeminen on sisäisen turvallisuuden strategian ja toimenpideohjelman valmistelun ja toteuttamisen ydin. Lisäksi strategia toimenpiteineen korvaa sisäasiainhallinnon konsernistrategian ja aiemman sisäisen turvallisuuden poikkihallinnollisen ohjelman.

Valmisteluaikataulu

Strategia ja siihen liittyvät toimenpiteet valmistuvat toukokuun 2017 loppuun mennessä.

Sisäisen turvallisuuden strategian valmistelun alueelliset työpajat

Sisäministeriö järjesti yhdessä aluehallintovirastojen kanssa kuusi alueellista työpajaa, joissa käytiin läpi strategian valmistelu aluehallinnon, kuntien sekä järjestöjen näkökulmasta. Alueellisten työpajojen ajankohdat. 4.10. Helsinki - 28.10. Kuopio - 14.11. Vaasa - 1.12. Oulu - 9.12 Rovaniemi - 13.12. Turku

Lisätietoja

Kimmo Himberg, Projektijohtaja 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488218  


Harri Martikainen, Kehittämisjohtaja 
Sisäministeriö, Hallinto- ja kehittämisosasto, Strateginen ohjaus ja kehittäminen 0295488512