Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Halu auttaa on arvostettavaa, mutta yhteiskunnan ulkopuolella elämiseen kannustaminen ei ole kenenkään etu

Päivi Nerg Julkaisupäivä 27.9.2016 14.30 Blogit

Kansliapäällikkö Päivi NergLaittomasti maassa oleskelevien ihmisten asemasta on viikonloppuna käyty vilkasta keskustelua. Heistä puhutaan myös nimellä paperiton, mutta on tärkeä muistaa, että paperittomiin kuuluu hyvin erilaisia ihmisryhmiä. Kaikki paperittomat eivät oleskele Suomessa laittomasti: näin on esimerkiksi EU-maista tulevan liikkuvan väestön kohdalla. Tässä tarkoitan paperittomilla kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä, jotka ovat eri syistä jääneet Suomeen luvattomasti.

Ihmisten halu auttaa on hienoa ja arvostettavaa. Heikompien auttaminen asuu syvällä meidän suomalaisten perimässä. Hyvää tarkoittavilla eleillä voi kuitenkin olla päinvastaisia vaikutuksia, joista on haittaa myös autettavalle itselleen. Kyse ei missään tapauksessa ole siitä, etteikö hädässä olevaa ihmistä auteta: papereita tai ei, jokainen on oikeutettu esimerkiksi akuuttiin terveydenhuoltoon. Tästä ei ole epäselvyyttä.

Kysymys onkin ennen kaikkea siitä, kannustammeko ihmisiä jäämään Suomeen laittomasti ja minkälaisen kuvan annamme heille mahdollisuuksista elää yhteiskunnan ulkopuolella?

Kun puhumme paperittomista, tarkoitamme siis yleensä ihmisiä, joilla laillisen oleskelun edellytykset ovat päättyneet, koska henkilö on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen tai esimerkiksi viisumi on umpeutunut. Tällöin edessä on kotiinpaluu. Osa ihmisistä ei kuitenkaan halua palata, vaan he suunnittelevat jäävänsä Suomeen viranomaisten ja oikeuden päätöksistä huolimatta.

Miksi tämä on yhteiskunnan näkökulmasta ongelma?

Suomen lainsäädäntö on selvä: jokaisella ihmisellä tulee olla selvä asema yhteiskunnassa eikä kenenkään tulisi oleskella maassa laittomasti. Käytännössä eläminen paperittomana on Suomessa hyvin vaikeaa. Laittomasti maassa oleskelevalla ei esimerkiksi ole mahdollisuutta työllistyä. Tämä puolestaan johtaa siihen, että laittomasti maassa oleskelevilla henkilöillä on suuri riski syrjäytyä, ajautua tekemään rikoksia elääkseen ja ennen kaikkea suuri riski joutua rikollisten tai rikollisryhmien hyväksikäyttämäksi.

Tämän vuoksi on selvää, etteivät viranomaiset voi kannustaa laittomaan maassa oleskeluun.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.