Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Hätäkeskuslaitos – 20 vuotta arjen turvaajana

Kimmo Kohvakka Julkaisupäivä 1.4.2021 12.00 Blogit

Kimmo Kohvakka. Vuonna 2001 Suomeen perustettiin Hätäkeskuslaitos, joka vastaa hätätilanteita koskeviin hätäpuheluihin, arvioi tilanteen ja välittää tehtävän eteenpäin pelastustoimelle, poliisille tai sosiaali- ja terveystoimen viranomaisille toimenpiteitä varten. Suomen malli on ainutlaatuinen: hätänumerosta 112 tavoittaa kaikki hädän hetkellä auttavat viranomaiset.

Jatkuva kehittäminen tekee Suomesta hätäkeskustoiminnan edelläkävijän

Hätäkeskuslaitoksen toimintaa on kehitetty sen 20 vuoden toiminnan aikana aktiivisesti ja ennakoivasti. On tärkeää, että kehittämistyöhön panostetaan myös jatkossa, jotta Suomi kykenee vastaamaan isoihin toimintaympäristön muutoksiin, joita muun muassa digitalisaatio tuo tullessaan.

Verkottuneella toimintamallilla on kyetty parantamaan hätäpuhelujen vastausaikoja ja minimoimaan hätäpuheluruuhkat. Ruotsinkielistä palvelutasoa on pyritty parantamaan erillisellä palvelujonolla. Muiden kieliryhmien tekemissä hätäilmoituksissa Hätäkeskuslaitos käyttää tulkkipalvelua, jotta avun saaminen ei jää kiinni kielimuurista. Tietoisuutta hätänumerosta ja avusta, jota siihen soittamalla saa, on myös pyritty lisäämään muun muassa laatimalla eri kielillä ohjeita muun muassa vastaanottokeskusten käyttöön. 

Hätäkeskuslaitos on myös ottanut käyttöön useita innovaatioita, jotka edistävät avunsaantia hätätilanteissa. 112 Suomi -sovellus nopeuttaa avunsaantia ja tarjoaa tärkeää tietoa hätä- ja ongelmatilanteiden varalle. Hätätekstiviestin ansiosta hätäilmoituksen voivat tehdä myös sellaiset henkilöt, jotka eivät kuule tai pysty tuottamaan puhetta. eCall-hätäviestinpalvelun avulla onnettomuuteen joutuneen auton sijainti ja tyyppitiedot välittyvät hätäkeskukseen ja samalla avautuu puheyhteys auton ja hätäkeskuksen välille. AML:n eli hätäpaikannuspalvelun avulla puhelin aktivoi automaattisesti sijaintitiedot hätänumeroon soitettaessa ja lähettää sijaintietoa hätäkeskukseen koko puhelun ajan.

Myös viranomaisyhteistyötä ja toimintamalleja kehitetään ja yhdenmukaistetaan jatkuvasti, jotta apu saadaan sitä tarvitsevalle mahdollisimman nopeasti. Yhteistyötä tehdään myös EU-tasolla, lähialueilla sekä osana kansainvälistä yhteisöä.

Hätäkeskustoiminnan ja Hätäkeskuslaitoksen jatkuvan kehittämisen myötä Suomi pitää kiinni edelläkävijän roolistaan hätäkeskustoiminnassa. Me ministeriössä jatkamme työtä sen eteen, että edellytykset tämän tärkeän työn laadukkaalle tekemiselle ovat kunnossa myös jatkossa.

Työtä kaikkien suomalaisten turvallisuuden eteen

Hätäkeskuslaitos nauttii suomalaisten vahvaa luottamusta. Sen osoittavat myös erinomaiset tulokset erilaisissa tutkimuksissa: vuoden 2020 Poliisibarometrin mukaan 93 % suomalaisista luottaa Hätäkeskuslaitoksen toimintaan ja T-Median Luottamus ja Maine -tutkimuksessa Hätäkeskuslaitos oli viime vuonna kolmannella sijalla. Tulokset ovat erinomaisia ja kertovat siitä, että ihmiset luottavat saavansa apua soittamalla hätänumeroon.

20 vuotta täyttävä Hätäkeskuslaitos on hädän hetkellä ensimmäinen lenkki, joka varmistaa, että ihminen saa tarvitsemansa avun mahdollisimman nopeasti. Lämmin kiitos koko Hätäkeskuslaitoksen henkilöstölle tekemästänne merkityksellisestä ja vaativasta auttamistyöstä jokaisessa hätätilanteessa. Te kannatta suurta vastuuta suomalaisten turvallisuudesta ja lukemattomat ihmiset ovat saaneet apua teidän ansiostanne. Kiitos upeasta työstä suomalaisen turvallisuuden eteen!

Kimmo Kohvakka
pelastusylijohtaja
@KimmoKohvakka

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.