Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Hyvinvoiva ja riittävästi resursoitu Pelastusopisto on pelastustoimelle kriittisen tärkeä

Maria Ohisalo Julkaisupäivä 27.9.2019 16.32 Blogit SM

Maria Ohisalo

Sisäministeriö myönsi Helsingin Pelastuskoululle määräaikaisen luvan jatkaa pelastusalan opetusta. Lupa koskee pelastajatutkintoon ja alipäällystötutkintoon johtavaa pelastusalan ammatillista koulutusta. Koulutuksen kustannuksista vastaa Helsingin kaupunki. Helsingin Pelastuskoulun toimilupa on määräaikainen kesään 2023 siten, että viimeiset sisään otettavat opiskelijat otetaan syksyn 2021 aikana.

Helsingin Pelastuskoululle myönnetyn toimiluvan myötä on herännyt huoli, huolehditaanko Kuopion Pelastusopiston riittävästä rahoituksesta ja edellisen hallituksen lupaamasta lisäkoulutuksesta.

Budjettiriihessä hallitus päätti Kuopion Pelastusopiston opiskelijamäärän lisäämisestä ja sen mukaisesta rahoituksen lisäämisestä. Tätä varten Kuopioon osoitettiin 600 000 euron lisäys vuosittaiseen kehykseen ja koulutusmäärät kasvavat jo vuodesta 2020 alkaen.

Samoin hätäkeskuspäivystäjien koulutusta lisätään Kuopiossa. Tarkoitusta varten Pelastusopisto saa budjettiriihen päätösten mukaisesti 500 000 euron lisäyksen vuosittaiseen määrärahaansa.

Sisäministeriö haki Kuopion Pelastusopistolle näiden lisäksi kahta miljoonaa euroa vuosittaiseen kehykseen ydintoiminnan turvaamiseen. Näiltä osin sisäministeriön budjettiesitys ei mennyt rahoitusta koskevissa neuvotteluissa läpi, mutta ministeriö uusii täydentävässä talousarviossa esityksen Kuopion Pelastusopiston ydintoiminnan turvaamiseksi.

Hallitusohjelmassa on myös kirjaus pelastustoimen tutkimus- ja kehittämistoiminnan vahvistamiseksi. Pelastusopiston lakisääteisiin tehtäviin kuuluu osaltaan koordinoida pelastustoimen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa ja on luontevaa, että ainakin osa hallitusohjelmakirjauksen mukaisesta vahvistamisesta tehdään Kuopion Pelastusopistolle. Hyvinvoiva ja riittävästi resursoitu Pelastusopisto on pelastustoimelle kriittisen tärkeä.

Maria Ohisalo
sisäministeri
@MariaOhisalo

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.