Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Kansainvälistä osaamista tarvitaan yhä enemmän pelastusalalla

Susanna Sankala Julkaisupäivä 11.1.2022 13.00 Blogit

Aloittaessani pelastustoimen kansainvälisissä tehtävissä yli 10 vuotta sitten, en tiennyt kuinka mielenkiintoiset ja vaativat työtehtävät minua odottivat. Työtehtävät edellyttävät sellaista osaamista, mitä sen hetkiset pelastusalan tutkinnot eivät tarjonneet. 

Nyt pelastustoimessa on kuitenkin tehty jo pitkään yhteistyötä EU:n suuntaan niin järjestöjen, palokuntien, alueellisten pelastuslaitosten, aluehallintoviranomaisten kuin sisäministeriön tahoilta. Yhteistyöhön sisältyy lakisääteisiä tehtäviä sekä esimerkiksi EU:n tai raja-alueyhteistyön kautta tulevia kansainvälisiä kehittämisprojekteja. Näihin tehtäviin liittyvää erityisosaamista on pitänyt hankkia osaksi tehtyjen töiden ja muiden omien kokemusten kautta.

Tulevaisuudessa kansainvälisyys tulee näkymään pelastustoimen arjessa yhä enemmän, ja yhä useampi työntekijä tulee työskentelemään osana kansainvälisistä yhteisöä. Koulutuksen näkökulmasta kansainvälistyminen tarkoittaa työnantajien kasvavia vaatimuksia rekrytoitavien henkilöiden osaamiselle. Meidän tulee pystyä mukautumaan notkeasti yhteiskunnallisiin ja kansainvälisiin muutoksiin, jotta pystymme vastaamaan pelastustoimen nykyisiin ja tuleviin vaatimuksiin. 

Suomalainen osaaminen on vientituote

Suomessa on myös paljon pelastusalan korkeatasoista osaamista, jota voisimme tarjota muillekin.  Suomella on mahdollisuus profiloitua korkean tason asiantuntijuuden koulutuspalvelujen tarjoajana, jonka palveluihin voi liittää esimerkiksi hätäkeskuspalvelujen, pelastustoimen johtamisen tai vaarallisten aineiden (CBRN) koulutuksia. Meillä on todella tiivis viranomaisyhteistyö, mikä voi toimia esimerkkinä myös muille kansainvälisille organisaatioille ja tahoille. Nämä ovat vain esimerkkeinä siitä kaikesta, missä olemme erittäin hyviä. Mutta tämäkin vientityö vaatii kansainvälistä osaamista ja yhteyksiä. 

Ensimmäiset askeleet kansainvälisen osaamisen kartoittamiseen on alkanut Pelastustoimen ja hätäkeskustoiminnan koulutusuudistuksessa. Sisäministeriöllä on myös mahdollisuus toteuttaa eri rahoitusmekanismien kautta uudistuksia, joissa huomioidaan osaamiseen, koulutuspalveluihin ja viranomaisyhteistyöhön liittyviä asioita.

Teemu Veneskari
erityisasiantuntija
sisäministeriö
@veneskariteemu

Susanna Sankala
projektipäällikkö
sisäministeriö
@SusannaSankala
 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.