Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Kutsuimme 90 asiantuntijaa ideoimaan: Miten vaikuttaa niiden tilanteeseen, jotka jäävät Suomeen ilman oleskelulupaa?

Anna Rundgren Mariana Salgado Julkaisupäivä 7.10.2020 14.50 Blogit SM

Sisäministeriössä on tämän vuoden aikana käynnistetty ilmiöpohjaista työskentelyä osana sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoa. Poikkihallinnollisella ilmiötyöskentelyllä halutaan löytää vaikuttamiskeinoja uusiin ja monimutkaisiin sisäisen turvallisuuden ilmiöihin.

Yksi kahdeksasta käsiteltävästä ilmiöstä on ollut Ilman oleskelulupaa maahan jäävät turvapaikanhakijat. Teeman ympärille perustettiin alkuvuodesta poikkihallinnollinen työryhmä, jota kutsuimme ilmiötyöryhmäksi. Sisäministeriön lisäksi ryhmässä olivat edustettuina Poliisihallitus, Rajavartiolaitos, Maahanmuuttovirasto, sosiaali- ja terveysministeriö, Kuntaliitto sekä Suomen Punainen Risti.

Ilmiöryhmän tehtävä oli esittää toimenpiteitä, joilla pystytään

  • vaikuttamaan ilman oleskelulupaa Suomessa asuvien, kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden määrään ja asemaan
  • vähentämään riskejä, joita tilanteesta aiheutuu henkilöille itselleen sekä yhteiskunnalle.

Uusia ideoita innovatiivisella sidosryhmäyhteistyöllä

Ensi töikseen ilmiöryhmämme laati ilmiöstä yhteisen kuvauksen sekä kartoitti eri organisaatioiden ehdotuksia ilmiöön vaikuttamiseksi.

Ilmiöpohjaisen lähestymistavan nerokkuus hahmottui työskentelyn aikana. Kun jokainen edustaja tuo ilmiöön oman näkemyksensä, pystymme paremmin hahmottamaan kokonaisuutta ja ilmiön moniulotteisuutta. Näin osallistujat eivät katso ilmiötä vain oman organisaationsa kautta.

Ilmiöryhmän tarkoituksena oli järjestää laaja työpajatilaisuus sidosryhmille maaliskuussa 2020. Harmiksemme tilaisuus jouduttiin koronarajoitusten vuoksi perumaan aivan viime metreillä. Koronatilanne kuitenkin kiritti miettimään uudenlaisia tapoja kuulla sidosryhmiä ja saada näiltä uusia ideoita ilmiöön vaikuttamiseksi.

Palvelumuotoilu voi rikastuttaa työskentelytapoja ja vuorovaikutusta

Päätimme lähettää maaliskuun tilaisuuteen jo valmiiksi tehdyt työpaja-aineistot suoraan sidosryhmille, 40 eri organisaatiolle. Mukana oli järjestöjä, kuntia, kaupunkeja sekä viranomaisia. Pyysimme näitä tahoja pitämään työpajan oman organisaationsa tai muun valitseman ryhmän kesken ja lähettämään meille työpajan tulokset.

Tällainen työpajatyöskentely on esimerkki sitä, miten palvelumuotoilu voi rikastuttaa työskentelytapojamme ja vuorovaikutusta sidosryhmien kanssa. Palvelumuotoilun lähtökohtana on ymmärtää ihmisten tarpeita. Työpajojen ulkoistaminen oli uusi metodi, eikä meillä ollut aikaisempaa kokemusta sen toimivuudesta. Silti pääsimme yllättymään positiivisesti siitä, kuinka hyvin työskentelytapaan suhtauduttiin.

Kesäkuun aikana saimme täytetyt työpaja-aineistot 21 eri taholta. Työpajoihin osallistui lopulta yli 90 eri alojen asiantuntijaa. Saimme paljon hyvää tausta-aineistoa työmme tueksi ja yli 50 ideaa ilmiöön vaikuttamiseksi.

Painopiste-ehdotukset ilmiöön vaikuttamiseksi

Kesän ja alkusyksyn aikana sidosryhmien aineistot kerättiin yhteen ja analysoitiin. Tietyt ideat ja toimenpiteet nousivat aineistosta selkeästi esiin. Kun analyysin vaiheet ja tulokset visualisoitiin, aineistosta saatiin myös helposti lähestyttävä ja ymmärrettävä.

Ilmiöryhmän oman työskentelyn ja sidosryhmäaineiston perusteella muodostimme viisi eri painopiste-ehdotusta ilmiöön vaikuttamiseksi.

  1. Selvitetään mahdollisuutta palomuurin perustamiseksi niin, että esimerkiksi haavoittuvassa asemassa oleva rikoksen uhri, joka on maassa ilman oleskelulupaa, pystyisi asioimaan viranomaisten luona ilman pelkoa välittömästä palauttamisesta.
  2. Etsitään keinoja oleskelulupien kehittämiseksi niin, että ilman oleskelulupaa maassa oleskelevalla on nykyistä paremmin mahdollisuuksia oleskeluluvan hakemiseen.
  3. Varmistetaan välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaava johdonmukainen ja selkeä palvelujärjestelmä koko maassa.
  4. Edistetään paluita eri keinoin. Keskeistä on, että henkilöt, joilla ei ole oleskelulupaa Suomessa palautetaan tai he palaavat kotimaihinsa.
  5. Tehostetaan viestintää lähtömaihin, ilman oleskelulupaa maassa oleville sekä viranomaisen kesken.

Painopiste-esitykset hyväksyttiin kansallisessa yhteistyöryhmässä 30.9. Jatkossa niitä hyödynnetään sisäministeriössä esimerkiksi laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman päivittämisessä.

Vuosille 2021–2024 päivitettävässä ohjelmassa tarkastellaan paitsi edellisten ohjelmien toimenpiteitä, myös ilman oleskelulupaa maassa oleskelevien asemaa ja heihin liittyviä hyväksikäytön ilmiöitä. Uudessa ohjelmassa haetaan kokonaisvaltaisesti keinoja ehkäistä varjoyhteiskunnan syntymistä.

Anna Rundgren
erityisasiantuntija
@AnnaRundgren

Mariana Salgado
palvelumuotoilija
@Salgado

Mitä palvelumuotoilu on? Mariana Salgado tekee sisäministeriön palveluista ihmisten tarpeita vastaavia

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.
N
Niko 3 Vuodet sitten - Muokattu

"Varmistetaan välttämättömän toimeentulon ja huolenpidon turvaava johdonmukainen ja selkeä palvelujärjestelmä koko maassa." Paras tapa edistää paluuta on se, ettei laittomasti maassa oleskeleville tarjota yhteiskunnan palveluita.

H
Heli 3 Vuodet sitten vastais Niko n. - Muokattu

Juuri näin. Ja edellä oleva kohta 4 ristiriidassa aiempien kohtien kanssa? Monessako muussa maassa on alettu edistää maassa laittomasti oleskelevien etuja, mistä lopulta loogisesti seuraa haittoja meille muille. Miksi muuten kaikki maahanmuuttoasioiden "edistäjät" ovat naisia ja vielä nuorehkoja sellaisia? Miehet ovat näissä asioissa totisesti järkevämpiä!  

T. Eräs nainen 

S
seppo 3 Vuodet sitten - Muokattu

Ei ole mikään ongelma, kootaan suljetulle alueelle, josta ainoa pois pääsy on kotimaa. Eiköhän muutaman kuukauden oleskelun jälkeen rupea maittamaan vapaus ja  kotiinlähtö.

J
jarno 3 Vuodet sitten - Muokattu

Ilmiöpohjaisen lähestymistavan nerokkuus hahmottui työskentelyn aikana.melko reteää itsekehua. ilman oleskelulupaa suomessa oleva henkilö tulisi palauttaa,eikä kehitellä asian ympärille joutavia työntapaisia ohjelmia.rahalle olisi tämmöisenä aikana käyttöä,ihan oikeasti vaikeuksissa oleville.näpertelyä voi harrastaa,askartelukerhossa.

P
Pertti 3 Vuodet sitten - Muokattu

Mihin enää tarvitaan oleskelulupaa, jos luvatta saa samat edut. Mikäli palautuksen yhteydessä annetaan kotimaassa puolen vuoden elantoa vastaava summa rahana, näitä rahanhakijoita toimitetaan Suomeen kuin marjanpoimijoita konsanaa.

J
Jari 3 Vuodet sitten - Muokattu

Muistan ajat kun sisäministeriössä oltiin huolissaan suomalaisista, eikä laittomasti maassa olevista..

H
Huuhaa 3 Vuodet sitten - Muokattu

"Painopiste-esitykset [...] hyödynnetään sisäministeriössä esimerkiksi laittoman maahantulon ja maassa oleskelun vastaisen toimintaohjelman päivittämisessä." Siis laittomasti maassa oleskelevien aseman parantaminen on laittoman maassa oleskelemisen vastaista toimintaa? OK! Ehkä jatkossa rikollisuuden vastaisen toimintaohjelman keinovalikoimassa on sitten rikoksesta etsintäkuulutettujen aseman parantaminen, eli muun muassa mahdollisuus hakea esimerkiksi poliisilta passia tai poistua maasta ilman välitöntä pidätyksen pelkoa? Melko kummallista laittomuuden vastaista toimintaa on parantaa laittomuuksiin syyllistyvän asemaa.

O
Olavi 3 Vuodet sitten - Muokattu

Laittomasti maahan jäävien palaamista edistetään parhaiten määräämällä laiton maassa oleskelu ankarammin rangaistavaksi. Esimerkiksi joka kerta kiinni jäädessä muutaman vuoden vankeusrangaistus tehostaa kummasti lähtöhaluja.