Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Lasten ja nuorten turvallinen kasvu on tärkeintä palokuntanuorisotyössä

Outi Salo Julkaisupäivä 28.7.2022 9.59 Blogit

Outi Salo.

Sopimuspalokuntatoiminta, joka on usein vapaaehtoisuuteen perustuvaa, on ainutlaatuinen ja korvaamaton osa pelastustoimea. Palokuntanuorisotoiminta kuuluu tärkeänä osana tähän kokonaisuuteen. Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelman yksi kuudesta pitkän aikavälin tavoitteesta on varmistaa lasten ja nuorten turvallinen kasvu palokuntanuorisotyössä.

Yhdenvertaisuus oli tärkeä osa Eldis2022-leirin suunnittelua

Tutustuin heinäkuun alussa Malmin lentokentällä järjestettyyn kansainväliseen palokuntanuorten leiriin. Oli ilo huomata, että tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen oli panostettu suunnittelussa, ja se oli tehty leirillä näkyväksi. Asiaa pidettiin yllä myös leirin sosiaalisissa medioissa. Leirille oli nimetty ensimmäistä kertaa yhdenvertaisuudesta vastaava henkilö, ja leirin yhdenvertaisuussuunnitelma oli kaikkien saatavilla leirin verkkosivuilla. Verkkosivuilta löytyivät myös turvallisemman tilan periaatteet ja leirin hyvän käytöksen ohjeet, joihin jokaisen leiriläisen tuli sitoutua.

Erityisesti leiriohjaajien ja muiden toimihenkilöiden velvollisuutena oli lukea yhdenvertaisuuteen liittyvät ohjeistukset ja kuitata ne ymmärretyiksi. Kouluttajille ja ohjaajille pidettiin kolme koulutusta ennen leiriä. Etukäteen tapahtuneessa koulutuksessa positiivisen pedagogiikan opit toivat ihan jokaiselle ajatuksia ja työkaluja pohtia omia asenteita, ilmaisuja ja tapoja toimia niin itselleen kuin muille.

Erityisen tärkeäksi nousi ajatus siitä, että yrittämisen uskaltaminen on palkittava teko, sillä ilman yrittämistä ei ole koskaan mahdollisuutta onnistua.  Erilaisten oppijoiden liiton pitämässä koulutuksessa kouluttajat ja ohjaajat saivat puolestaan konkreettisia esimerkkejä siitä, miten oppimista voidaan tukea ja mitä erilaisia apukeinoja voidaan esimerkiksi keskittymisen tueksi käyttää. Leirin periaatteena oli, että jokaisella on yhtäläinen oikeus osallistua leirille, leirillä järjestettävään toimintaan sekä tulla kuulluksi ja nähdyksi omana itsenään ilman syrjityksi tulemisen pelkoa.

Syrjinnästä vapaalla leirillä huomioitiin myös erityistarpeet

Leirin järjestävät kertoivat, että tänä vuonna koulutukset järjestettiin keskitetysti teemoittain erilaisilla koulutusalueilla, joita kutsuttiin teemapuistoiksi. Niihin koottiin kouluttajat ja tarvittava kalusto sekä rakennettiin innostavia koulutusympäristöjä. Aiheina oli esimerkiksi arjen turvallisuus, ensiapu ja vesipelastus. Jokaiselle nuorelle oli oma ryhmä, joka kiersi teemapuistoja. Nuoret oli jaettu ryhmiin esimerkiksi iän perusteella. Ajatuksena oli taata jokaiselle nuorelle laadukas ja tasapuolinen koulutus.

Leirillä oli ensimmäistä kertaa otettu huomioon myös erityisen tuen tarpeessa olevat nuoret. Kuten nykyajan koulumaailmassakin, heitä oli ihan jokaisessa ryhmässä, ikätasonsa mukaisesti. Ryhmän ohjaajalla oli muun muassa kortit, joista nuori pystyi näyttämään, mikä kuvaa parhaiten hänen tunnetilaansa. Hyvällä yhteistyöllä löydetään jokaiselle oikeat keinot oppia ja toimia ryhmässä ja näin saavutetaan myös oppimisen tavoitteet.

Leiri oli syrjinnästä vapaata aluetta, mikä oli merkattu leirillä kyltein. Kiusaamisen ehkäisy ja vihapuheeseen puuttuminen liittyvät tiiviisti yhdenvertaisuustyöhön. Leirillä toimikin tänä vuonna ensimmäistä kertaa myös erikseen nimettyjä turva-aikuisia. Heidän tehtävänään oli neuvoa, tukea ja auttaa leiriläisiä luottamuksellisesti esimerkiksi erilaisissa kiusaamiseen, häirintään tai syrjintään liittyvissä tilanteissa. Turva-aikuiset olivat läsnä ja saatavilla koko leirin ajan, ja heidät sai kiinni joko hihasta nykäisemällä tai puhelimella. Eräs lapsi totesi turva-aikuisen nähdessään: ”Kiva, kun olette täällä!”

Toivon, että jatkossakin palokuntanuorisotoiminnassa otetaan huomioon tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä asioita, kuten tällä leirillä. Leirin ohjeistukset ovat verkkosivuilla vapaasti käytettävissä myös muuhun palokuntatoimintaan jatkokehittämistä varten.

Kansainväliselle palokuntien ELDIS22-leirille osallistui yli 2500 leiriläistä 3.-9.7.2022. Leirin järjestivät yhteistyössä Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund, Helsingin Pelastusliitto ja Uudenmaan Pelastusliitto. Leiri rakennettiin palokuntalaisten vapaaehtoistyönä.

Outi Salo
erityisasiantuntija
@salo_outi

Outi Salo aloitti huhtikuussa pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön koordinaattorina sisäministeriön pelastusosastolla. Outi toimii pelastusalan kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsenenä ja sihteerinä. Outi viestii jokaisesta työryhmän kokouksesta muun muassa blogin muodossa. Keskustele Twitterissä #kylläkuuluumeille #pelastustoimi

Tervetuloa Eldis 22 palokuntanuorten leirille - Helsinki 2022 (palokuntaleirit.fi)

Pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä jatketaan kansallisen työryhmän ohjauksessa

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma julkaistiin marraskuussa 2021

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.