Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Palokunnissa pitää suojella lapsia – aikuisen velvollisuus on kuunnella ja ilmoittaa häirinnästä

Kimmo Kohvakka Julkaisupäivä 19.10.2021 13.55 Blogit SM

Kimmo Kohvakka.

Kenen tahansa kokema häirintä tai muu epäasiallinen ja laiton toiminta on ehdottomasti väärin, mutta erityisen väärin se on, kun kyse on alaikäisistä. Varsinkin jos tekijä on lapselle tuttu aikuinen, se on hyvin vakava asia, jolla voi olla vaikutusta lapsen kasvuun ja turvallisuuden tunteeseen.

Olen kirjoituksen tueksi saanut Pelastakaa Lapsilta, Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminnolta, erinomaista asiantuntemusta, joka pohjautuu pitkäjänteiseen työhön lasten suojelemiseksi. Kannustan myös muita hankkimaan apua, tukea ja tietoa tämän yhteisen ongelmatilanteemme ratkaisemiseksi. Kenenkään ei pidä jäädä yksin tämän asian kanssa. Erityisesti ei lasten ja nuorten, mutta ei myös meidän aikuisten ammattilaisten tai harrastustoiminnan ohjaajien.

Palokuntanuorisotoiminta on asia, josta ollaan ulkomailla jopa kateellisia meille. Tällaista ei ole kovinkaan monessa maassa. Pidetään upeasta toiminnastamme ja siihen innokkaina tulevista nuorista huolta.

Rikostaustan selvittäminen, toiminnan kehittäminen, vanhempainillat ja koulutus ovat keinoja luoda turvallisempi ilmapiiri

Kun lapsi luottaa aikuiseen, lapsi luottaa aikuisen tekoihin. Meidän on pidettävä tästä luottamuksesta erityistä huolta. Jokaisen lasten ja nuorten kanssa alalla toimivan täytyy aktiivisesti varmistaa turvallinen toiminta alaikäisille. Palokunnan kouluttajien ja aikuisten tehtävä on myös luoda yhteys vanhempiin. Vanhempainillat ovat yksi keino lisätä avoimuutta ja luottamusta.

Yksi tapa ehkäistä häirintää on lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan selvittäminen. Se on helppo hankkia, ja jokaisen alalla toimivan on nyt syytä varmistaa, että asia on kunnossa.

Pelastusalan järjestöt ovat monien pelastuslaitosten lisäksi ottaneet vahvasti kantaa häirinnän kitkemiseen. Järjestöt ovat tuottaneet pelastusalan toimijoille materiaalia ja keinoja siihen, miten epäasiallista käytöstä tulee ehkäistä ja miten siihen voi puuttua. Materiaalien lisäksi tarvitsemme pelastusalalla koulutusta aiheesta.

Toivon jokaisen kouluttajan, lasten ja nuorten toimintaa suunnittelevan sekä johtotehtävissä olevan tutustuvan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön äskettäin julkaisemaan Turvallisesti palokunnassa -sivustoon, palokunnille lähetettyihin materiaaleihin, Sopimuspalokuntien Liiton Vetoa ja voimaa -oppaaseen sekä Suomen Palopäällystöliiton julkaisemiin Turvallisen tilan periaatteisiin.

Ilmoita alaikäiseen kohdistuvasta häirinnästä aina viranomaiselle

Seksuaalista häirintää voi tapahtua toisen nuoren tai aikuisen tekemänä, ja kumpikin rikkoo seksuaalisen itsemääräämisen rajoja. Kumpikin tilanne on väärin, ja täytyy käsitellä eikä lakaista maton alle.

Jos lapsi kertoo aikuiselle seksuaalisesta häirinnästä, ilmoita asiasta aina viranomaiselle. Samalla myös huoltajiin on hyvä olla yhteydessä. Lastensuojelun kautta selvitetään, tarvitseeko alaikäinen lisätukea.

Jos seksuaalisessa häirinnässä on kyseessä aikuisen lapselle tekemä teko, se on aina poliisiasia. Aikuinen on käyttänyt valta-asemaansa ja lapsen luottamusta väärin hyväksi. Jos on epävarma siinä, miten asiassa tulee toimia, voi aina konsultoida lastensuojelua tai poliisia ja kysyä, miten asiassa tulee toimia. Myös alaikäisen tekemä häirintä voi olla rikos.

Jos aikuisella on alaikäiseen auktoriteettiasema eli hän on esimerkiksi palokunnan kouluttaja, on suojaikäraja silloin 18 vuotta. Näissä tilanteissa 16 vuoden suojaikäraja ei päde.

Aikuisen tehtävä ei ole selvittää rikosta, vaan hänen tehtävänsä on se, että kuuntelee lasta ja vie asian eteenpäin. 

Kun keskustelet lapsen tai nuoren kanssa: Kuule, kuuntele, usko ja kestä

On tavallista, että häirinnän kokemukseen liittyy monia tunteita, myös häpeää. Ne vaativat siksi rauhallista ja empaattista keskustelua. Tiedämme, että häpeän paras vastalääke on empaattinen ymmärrys. Jos aikuinen on ärsyyntynyt, se voi estää lasta tai nuorta kertomasta ja saamasta apua.

Tiedämme myös, että joskus lapset joutuvat lohduttamaan aikuista, jolle on kertonut asiasta. Siksi on tärkeää, että aikuinen tai kouluttaja pysyy rauhallisena ja kuuntelee. Hyvä ohje on kuule, kuuntele, usko ja kestä. Joskus aikuisille tuo viimeinen kohta on haastavin.

Aina häirinnän, kiusaamisen tai syrjinnän uhrit eivät itse tunnista tilanteen ongelmallisuutta heti, varsinkaan alaikäisinä. On tärkeää, että asioista puhutaan myös silloin, kun tapahtuneesta on jo aikaa.

Jos alaikäinen kertoo häntä kohdanneesta häirinnästä, voit kiittää lasta, että hän oli rohkea ja kertoi asiasta. On hyvä sanoa, että kertominen oli oikein ja että hänen ei missään nimessä pidä yksin taakkaa kantaa. On myös hyvä sanoa, että häirintä on aina väärin. Aikuisen tehtävä on luoda ilmapiiri, että asiat järjestyvät. Kun autat lasta, on tärkeää, että pidät lupauksesi etkä unohda viedä asiaa eteenpäin.

Pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma julkaistaan syksyllä

Pelastustoimen valmisteilla oleva tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioiden toimintaohjelma kattaa koko pelastusalan toiminnan, ja turvallisesta ympäristöstä on huolehdittava kaikessa toiminnassa. Turvallisen kasvuympäristön varmistaminen lapsille ja nuorille on yksi toimintaohjelman kuudesta tavoitteesta. Toimintaohjelma julkaistaan loppuvuodesta.

Mistä apua ja tietoa pelastusalalla lasten ja nuorten parissa toimiville?

Turvallisesti palokunnassa -sivut
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö on koostanut Turvallisesti palokunnassa -sivulle materiaaleja, joiden avulla voidaan ehkäistä ja käsitellä epäasiallista kohtelua pelastusalalla. Materiaalin avulla palokunnat voivat laatia omat ohjeistuksensa turvallisuuden takaamiseksi.

Turvallisen tilan periaatteet
Suomen Palopäällystöliitto on julkaissut Turvallisen tilan periaatteet, joiden tarkoituksena on varmistaa, että jokainen kokee olonsa tervetulleeksi ja turvalliseksi.

Vetoa ja voimaa -opas
Suomen Sopimuspalokuntien Liitto on julkaissut Vetoa ja voimaa -oppaan, jossa on työhyvinvoinnin ja vetovoimaisuuden kehittämisen välineitä palokuntalaisille.

Pelastakaa Lasten materiaaleja

Pelastakaa Lasten sivustolla on yleistä tietoa seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä.

Järjestön sivustolla on myös tukea ja toimintaohjeita ennaltaehkäisyyn. Materiaali käsittelee sitä, miten lasta voi suojella digitaalisissa ympäristöissä ja miten tukea lasta, jos jotakin ikävää on jo ehtinyt tapahtua. Soveltuu myös muuhun kuin nettimaailmaan.

Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas
Koordinaatin julkaisema opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä.

Nollalinja
Nollalinjalla ammattilaiset auttavat kaikkia, jotka ovat kokeneet henkistä, fyysistä tai seksuaalista väkivaltaa tai väkivallan uhkaa, väkivaltaa kokeneiden läheisiä sekä ammattilaisia ja viranomaisia, jotka tarvitsevat neuvoja asiakastyöhönsä.
Maksuton p. 0800 005005 (24 h)
Chat arkisin klo 9–15.

Pelastustoimen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori
Pelastustoimen valtakunnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoordinaattori Mira Leinonen, [email protected]

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön turvahenkilöt
SPEK on nimennyt palokuntapalveluista kolme turvahenkilöä, jotka tarjoavat tukea kiusaamista, häirintää, syrjintää tai muuta epäasiallista kohtelua kohdanneille. Yhteydenotot ovat täysin luottamuksellisia.
Camilla Elgland, p. 040 7733 281, [email protected]
Heli Kari, p. 040 7335 448, [email protected]
Niko Ara, p. 040 482 0806, [email protected]

Lue myös Kohvakan blogi lapsille ja nuorille

Lue Kimmo Kohvakan blogikirjoitus suoraan lapsille ja nuorille.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.