Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Pelastusalan työ- ja harrastepaikkojen tulee olla turvallisia ja viihtyisiä

Outi Salo Julkaisupäivä 6.6.2022 10.08 Blogit SM

On tärkeää, että meistä jokainen pelastusalalla tuntee olonsa turvalliseksi ja viihtyy tehtävässään, oli kyse töistä tai harrastuksesta. Juuri nyt alalla puhutaan paljon pelastajien riittävyydestä nyt ja tulevaisuudessa. Tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät asiat ovat alan pito- ja vetovoimatekijöitä. Kun alan sisällä voidaan hyvin, se näkyy myös ulospäin. 

Pelastusalan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä ohjaamaan perustettiin työryhmä, joka koostuu keskeisten sidosryhmien eritaustaisista henkilöistä. Työryhmän toimikausi on 2.5.2022–30.4.2026. Toukokuun 25. päivä järjestettiin ensimmäinen kokous, johon osallistuivat kaikki kutsutut tahot. Kokouksessa käytiin läpi alan aikaisempaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä sekä työryhmän tulevaa toimintaa ja viestintää. Työryhmäläisillä oli myös mahdollisuus kertoa odotuksensa työskentelylle. Vastauksissa nousivat esille muun muassa malliohjeet, esimiestyön tuki, käytännön asiat yleisesti, tiedolla johtaminen, aktiivinen keskustelu, valtakunnallinen tilannekuva, kampanjailme ja -suunnitelma sekä validit mittarit tiedon keruulle. Näihin(kin) asioihin tulemme pureutumaan työskentelyn edetessä.

Työryhmässä edustettuna olevat tahot:

•    Aluehallintovirastot
•    Helsingin pelastuskoulu
•    Julkisten ja hyvinvointialojen liitto (JHL)
•    Pelastuslaitokset
•    Pelastusopisto
•    Sisäministeriö
•    Suomen Palopäällystöliitto (SPPL)
•    Suomen pelastusalan ammattilaiset (SPAL)
•    Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö (SPEK)
•    Suomen Pelastusalan naiset ry
•    Suomen Sopimuspalokuntien Liitto (SSPL)
•    Terveyden ja sosiaalihuoltoalan ammattijärjestö (Tehy)

Työ jatkuu syksyllä pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tarkastelulla

Jatkamme työskentelyä syksyllä, jolloin alustavan suunnitelman mukaisesti pidämme 2-3 kokousta. Kokouksissa käsitellään Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimenpideohjelman edistymistä teemoittain. Syksyn ensimmäisen kokouksen pääpaino on siinä, millaisessa vaiheessa eri organisaatioiden tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat ovat. 

Ennen syksyn kokouksia työryhmälle tulee kommentoivaksi mm. työryhmän viestintäsuunnitelma, pelastustoimen valtakunnallinen strategiset tavoitteet, virkanimikelausuntokooste sekä työyhteisöviestinnän kampanja. Lisäksi toivon työryhmän jäseniltä aktiivista viestintää pelastustoimen tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Olen innostunut ja toiveikas siitä, että saamme edistettyä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta pelastusalalla. Mieltäni lämmittää, että olen saanut useita puhepyyntöjä aiheeseen liittyen, sillä se kertoo aiheen kiinnostavan ja kehittämishalua löytyvän. Haluankin korostaa, että opetellaan ja kehitetään alamme tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta - yhdessä!

Pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä jatketaan kansallisen työryhmän ohjauksessa

Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma julkaistiin marraskuussa 2021

Outi Salo
erityisasiantuntija
@salo_outi

Outi Salo aloitti huhtikuussa pelastustoimen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön koordinaattorina sisäministeriön pelastusosastolla. Outi toimii pelastusalan kansallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän jäsenenä ja sihteerinä. Outi viestii jokaisesta työryhmän kokouksessa muun muassa blogin muodossa. Keskustele Twitterissä #kylläkuuluumeille #pelastustoimi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.