Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Pelastustoimi valmistautuu siirtymään soten rinnalla hyvinvointialueille

Markus Viitaniemi Julkaisupäivä 23.6.2021 15.40 Blogit SM

Markus Viitaniemi. Eduskunta hyväksyi 23.6.2021 pelastustoimen järjestämislain, jonka myötä pelastustoimen järjestävät vuoden 2023 alusta lähtien hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki. Hyvinvointialueet ja Helsingin kaupunki vastaisivat myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä alueellaan. Lait tulevat voimaan porrastetusti, osa 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset 1. tammikuuta 2023.

Kansalaisiin tai pelastustoimen henkilöstöön uudistus ei vielä tässä vaiheessa vaikuta. Pääpaino on pelastustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen järjestämisvastuun siirtämisen valmistelussa ja hyvinvointialueiden toiminnan käynnistämisessä. 

Pelastustoimen uudistus toimeenpannaan tiiviissä yhteistoiminnassa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen valmistelun kanssa. Valmistelua on tehty sekä kansallisesti että alueellisesti tiiviissä yhteistyössä molempien toimialojen tavoitteet, tehtävät ja erityispiirteet huomioiden. Pelastustoimen sosiaali- ja terveystoimen kanssa tasavertaisesta asemasta hyvinvointialueilla huolehditaan parhaiten toimialan yhteisenä rintamana. 

Alueellisen valmistelun toimeenpanon tukeminen on osa hallintouudistushanketta

Pelastustoimen uudistuksen toimeenpanoon valmistaudutaan pelastustoimen hallintouudistushankkeessa. Yhtenä hallintouudistushankkeen keskeisenä osana on alueellisen valmistelun toimeenpanon tukeminen. Sillä pyritään varmistamaan pelastustoimen uudistuksen tavoitteiden toteutuminen alueellisesti sekä tukemaan pelastuslaitosten alueellisen valmistelun toimeenpanoa. 

Pelastustoimessa hihat on kääritty yhteistyössä sisäministeriön ja pelastuslaitosten kesken ja toimialan yhteistyön koordinointia ja tehostamista varten on luotu kevään aikana valmistelurakenteet, joiden avulla yhdessä tekeminen varmistetaan toimeenpanovaiheessa.

Alueellisen valmistelun tueksi on asetettu pelastustoimen alueellisen valmistelun vastuuhenkilöverkosto, jossa on edustajat kaikilta pelastuslaitoksilta. Lisäksi on perustettu sisäministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön ja valtionvarainministeriön toimialojen yhteiset valmisteluryhmät. Pelastustoimella on toimialojen valmisteluryhmissä edustajat sisäministeriön pelastusosastolta sekä viideltä yhteistoiminta-alueelta. Valmisteluryhmien pelastustoimen edustajat kokoontuvat säännöllisesti, jotta toimialan yhteinen tilannekuva ja tavoitetila pysyvät kirkkaina.

Alueellisessa valmistelussa painopiste on ollut toimeenpanon valmistelussa

Alueellisen valmistelun tukemisessa on tähän asti keskitytty uudistuksen toimeenpanon valmisteluun. Tämänhetkisen valmistelutilanteen kartoittamiseksi ministeriöt järjestivät touko-kesäkuussa yhteiset tilannekuvakeskustelut hyvinvointialueiden kanssa. Tarkoituksena oli muodostaa tilannekuva toimeenpanon valmistelusta sekä mahdollisista valmisteluun liittyviä haasteista ja tukitarpeista alueilla. Alueellisen tilannekuvan avulla voidaan rakentaa uudistuksen toimeenpanoa alueellisesti reaaliaikaisesti seuraava ja tukeva kokonaisuus. Tilannekuvakeskusteluja jatketaan alueiden kanssa syksyllä.

Pelastustoimen edustajat ovat päässeet alueillaan mukaan esivalmisteluun sosiaali- ja terveystoimen rinnalla siltä osin, kun valmistelua alueella on käynnistetty. Yhtenä tärkeänä työvaiheena alueilla on tällä hetkellä käynnissä väliaikaisen valmistelutoimielimen organisointi. Siinä tulevan hyvinvointialueen kunnat sekä perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistoiminta-alueet, sairaanhoitopiirit, erityishuoltopiirit ja alueen pelastustoimi sopivat valmistelutoimielimen kokoonpanosta ja asettamisesta. 

Pelastustoimen yhteinen hallintomalliesitys tukee hyvinvointialueiden organisoitumista

Uudistuksen varsinainen toimeenpano tulevilla hyvinvointialueilla käynnistyy heti lakien voimaantulon jälkeen väliaikaisten valmistelutoimielinten asettamisella. Toimielinten tehtävänä on valmistella uuden hyvinvointialueen hallinnon järjestämistä koskevaa päätöksentekoa. Lisäksi valmistelutoimielimet vastaavat valmistelutyön organisoimisesta ja johtamisesta.

Hyvinvointialueen hallinnon järjestämiseen liittyen sisäministeriö tulee esittämään hyvinvointialueiden väliaikaisen valmistelutoimielinten käyttöön ja valmistelun tueksi pelastustoimen yhteistä hallintomallia, joka on tarkoitus toimittaa hyvinvointialueille vielä ennen varsinaisen toimeenpanon käynnistymistä. 

Hallintomallin avulla pyritään varmistamaan, että pelastustoimen tavoite soten kanssa erillisestä ja rinnakkaisesta toimialasta toteutuu organisoitumisen ja viranomaispalvelujen tuottamisen näkökulmasta. Tavoitteena on myös, että hyvinvointialueen pelastustoimen järjestämisen ohjausmekanismi on kansallisten tavoitteiden ja ohjauksen näkökulmasta toimiva sekä hallintorakenne mahdollisimman yhdenmukainen kansallisesti. 

Vaikka sisäministeriö toivoo, että esitettyä hallintomallia hyödynnettäisiin mahdollisimman laajasti pelastustoimen organisoinnissa hyvinvointialueelle, päättää kukin hyvinvointialue hallintonsa puitteissa itse omasta hallinnollisesta organisaatiostaan. 

Markus Viitaniemi
projektipäällikkö
@viitaniemim 


Lue lisää:
Pelastustoimen uudistus 
Pelastustoimen hallintouudistushanke

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.