Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Rajaupseerien turvallisuustaustat varmistettava - kansalaisuusrajoitus ei ole ainoa keino

Kai Mykkänen Julkaisupäivä 20.9.2018 11.14 Blogit SM

Ministeri MykkänenYlen eilisistä uutista sai ylidramaattisen kuvan siitä, että sisäministeriö ja puolustusministeriö kaavailevat erilaista menettelytapaa vaarallisten ulkomaansidonnaisuuksien välttämiseksi upseerin virkoihin nimitettävien kohdalla. Maali on yhteinen eli henkilön taustoista ja sidoksista syntyvien vakavien turvallisuusriskien välttäminen.

Sisäministeriössä olemme päätyneet siihen, että Rajavartiolaitoksen hallinnoiman Raja- ja merivartiokoulun sekä Rajavartiolaitoksen omien virkojen nimitysten valmistelussa tavoite on saavutettavissa turvallisuusselvitysten tehostetulla käytöllä karsintavaiheessa. Valtion virkamieslakiin ja turvallisuusselvityslakiin 1.1.2018 voimaan tulleet muutokset antavat tähän aiempaa paremmat edellytykset.

Puolustusministeriö on jatkanut valmistelua siltä pohjalta, että säädettäisiin kaksoiskansalaisten virkakielto yhdistettynä erivapausmenettelyyn. Totesimme jo kesäkuussa palaverissa seurantaministerieni Jussi Niinistön ja Anne Bernerin kanssa, että valmistelu jatkuu tältä osin eri tavalla. Silloin kävimme läpi myös molempien ministeriöiden syyt tarkemmin, kaikkia näitä perusteluja ei voida käsitellä julkisesti.

Erilainen toimintamalli ei ole niin dramaattinen kuin miltä kuulostaa. Kaksoiskansalaisuus on oleellinen tekijä, joka otetaan huomioon turvallisuusselvityksessä ja jonka ilmoittamatta jättäminen voi olla irtisanomisperuste. Toisaalta kaksoiskansalaisten virkakieltoon kaavailtaisiin erivapausmenettelyä. Suurimmalla osalla suomalaisista kaksoiskansalaisista olisi varmaankin mahdollisuus päästä seulan läpi kummassakin menettelyssä.

Eräänlaisena välimallina valmistelimme sisäministeriössä mallin, jossa Rajavartiolaitoksen sotilasvirkoihin kelpoisuus olisi perustunut kansalaisuuden osalta vastavuoroisuuteen. Siis lähtökohtainen virkakielto olisi koskenut niiden maiden kaksoiskansalaisia, jotka eivät kelpuuta suomen kansalaisia omiin sotilasvirkoihinsa. Viimeistään lausuntopalautteen perusteella jouduimme kuitenkin tekemään johtopäätöksen, että malli olisi ollut erittäin vaikea soveltaa. Muiden maiden sotilasvirkojen kansalaisuussäännöt ovat pääsääntöisesti epämääräisiä, muuttuvia ja enimmäkseen tapauskohtaiseen turvallisuusharkintaan perustuvia.

Sisäministeriön ja puolustusministeriön erilaiset keinovalinnat voivat tarvittaessa elää myös rinnakkain, jos hallitus ja eduskunta niin päättävät. Oletuksemme on, että tässä tapauksessa puolustusministeriön virkakieltomalli koskee kaikkia sotatieteiden korkeakoulututkintoon maanpuolustuskorkeakouluun valittavia. Näin ollen myös Rajavartiolaitoksen upseerivirkoihin pätevöityvät kulkisivat jatkossa tätä reittiä.

Ytimessä on kysymys siitä, että suomen kansalaisten yhdenvertaisuuden lähtökohtainen rajaaminen on perusteltua vain silloin, kun se on aidosti tarpeellinen keino verrattuna vaihtoehtoihinsa. Rajavartiolaitoksen osalta päädyimme perusteellisen valmistelun kautta siihen, että sinänsä perusteltu huoli ammattisotilaiden turvallisuudesta on hoidettavissa sellaisella tavalla, jossa sivuvaikutuksena syntyvä leima kaksoiskansalaisille on pienempi.

Sisäministeri Kai Mykkänen
@KaiMykkanen

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.
A
adam7 5 Vuodet sitten
Nyt menee taas fiilispohjalla jos "leima" on harkinnassa mukana. Kyse on turvallisuudesta, josta ei pida tinkiä.

Täyskielto erivapausmenettelyineen antaa etusijan turvallisuudelle. Muussa menettelyssa mennaan aina yhdenvertaisuuskysymykset ja "minulla on oikeus" ajattelulla edessä.

Perustuslaki mahdollistaa yhdenvertaisuudesta poikkeamisen lailla, perustellulla syylla.