Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Sisäministeriö edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Maria Ohisalo Julkaisupäivä 5.10.2021 10.28 Blogit

Ministeri Maria Ohisalo.

Sisäministeriö on sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö. Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen ovat erottamaton osa perus- ja ihmisoikeuksien eteen tehtävää työtä ja siten myös sisäministeriön tekemän työn keskiössä.

Esimerkiksi lähisuhdeväkivallan torjumiseksi tehtävä työ, turvapaikan tarjoaminen vainon kohteena oleville vähemmistöihin kuuluville ihmisille sekä avun saavutettavuus ja tarjoaminen yhdenvertaisesti kaikille ovat sisäministeriön hallinnonalan perustoimintaa, joka edistää tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista.

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on viranomaisten laissa määritelty tehtävä. Ei siis jotain, mikä tapahtuu oman toimen ohessa vaan se on olennainen osa kaikkien viranomaisten ydintehtäviä. Tehtävä ei rajoitu ihmisille tarjottaviin palveluihin vaan koskee myös viranomaisten sisäistä toimintaa.

Sisäministeriön hallinnonalalla on kokonaisuudessaan kuluvana vuonna päivitetty tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat. Tänä syksynä ministeriön toimeksiannosta valmistuu myös pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelma. Häirintää ja epäasiallista kohtelua, jopa seksuaalirikoksia on tehty näkyväksi #emergencyservicestoo-Instagram-tilin kautta, mikä on vauhdittanut toimialan käynnissä olevaa työtä.

Poliisissa on toteutettu hallitusohjelman tavoitteen mukaisesti monimuotoisen rekrytoinnin hanke erilaisista etnisistä taustoista tulevien ihmisten kannustamiseksi poliisiopintoihin. Määrätietoisella työllä naisten osuus valmistuvista poliiseista on jo saatu hyvälle tasolle ja naisten osuus uusista poliiseista onkin jo lähellä tasa-arvoisuuden kynnysarvona pidettyä 40 prosenttia.

Romanien turvallisuuteen liittyvän pyöreän pöydän tilaisuuden johtopäätöksinä poliisi uudisti yhdenvertaisuuteen ja romanien kohtaamiseen liittyvää koulutusaineistoaan. Henkirikosten seurannan osana on valmisteltu Domestic Homicide Review -katsausta lähisuhdeväkivaltaan ilmiönä, jotta saisimme entistä paremmin kiinni siitä, missä palvelujärjestelmässä on mennyt vikaan, kun ihminen on joutunut henkirikoksen uhriksi. Poliisi on lisäksi vakiinnuttanut käyttöön niin sanotun eettisen kanavan epäasiallisen käyttäytymisen ilmoittamiskynnyksen madaltamiseksi. 

Ihmiskaupparikollisuuden torjunta on vahvistunut merkittävästi hallituskauden alusta. Olemme perustaneet paitsi valtakunnallisen verkoston myös oman ihmiskaupparikollisuuden torjuntaan keskittyvän yksikön. Torjumalla ihmiskauppaa edistämme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien ihmisten perus- ja ihmisoikeuksia sekä lisäksi laajemminkin reilumpaa työelämää.

Siviilikriisinhallinnassa naisten osallistumisaste on jo vanhastaan saatu hyvälle, yli 40 prosentin tasolle. Vastikään eduskunnalle annettu siviilikriisinhallintaa koskenut hallituksen esitys tukee osaltaan naisten osallistumisasteen pitämistä korkealla tasolla.

Sisäministeriö tulosohjaa omaa hallinnonalaansa ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi seurattavista ja ohjattavista asioista. Vastaavasti jokaisessa sisäministeriön alaisessa virastossa on käynnistetty suunnitteluprosessi, jossa arvioidaan miten ihmisten yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo toteutuu viraston toiminnassa ja minkälaisia vaikutuksia toiminnalla on eri vähemmistö- ja väestöryhmiin. Sisäministeriössä ja hallinnonalan virastoissa on myös valmisteltu loppuvuodesta käyttöönotettavaa eettistä kanavaa, joka täyttää EU:n vaatimukset ilmoittajan suojelusta. 

Hallitus tekee kaikkinensa paljon toimia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden eteen. Perhevapaauudistus, naisiin kohdistuvan väkivallan raportoijan tehtävä, naisten ja tyttöjen aseman parantaminen ulko- ja kehitysyhteisöpolitiikalla, vanhemmuuslaki ja translaki, samanpalkkaisuutta edistävät toimet, rasismin ja syrjinnän vastainen ohjelma, seksuaalirikoslainsäädännön uudistaminen ja subjektiivisen varhaiskasvatusoikeuden palauttaminen ovat joitain esimerkkejä toimista, joita näiden vuosien aikana on tehty ja tehdään. Edellä on silmäys siihen, mitä myös sisäministeriössä on saatu aikaiseksi. Maailma muuttuu, kun sitä muutetaan.

Maria Ohisalo
sisäministeri
@MariaOhisalo

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.
P
Petteri 2 Vuodet sitten - Muokattu

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat totta kai tärkeitä asioita ja niitä tulee edistää. Pakko kuitenkin huomauttaa että jos näitä termejä käytetään joka paikassa ja niiden turvin perustellaan jokaista asiaa niin termit kärsivät inflaation, tällöin on vaarana että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus aletaan kokemaan vastenmielisinä asioina, näin on jo osittain alkanut käymään.