Sisäministeriön blogi

Sisäministeriössä perehdytys on johtamisen väline

Marja-Riitta Salokannel Julkaisupäivä 30.8.2019 11.58 Blogit SM

Marja-Riitta SalokannelSisäministeriössä aloittaa vuosittain noin 25−30 uutta virkamiestä, joiden perehdytykseen halutaan panostaa. Sisäministeriön perehdytyksen tavoitteena on perehdyttää uusi työntekijä ministeriön organisaatioon ja sen toimintaympäristöön sekä henkilön omiin työtehtäviin. Perehdytys onkin meillä ennen kaikkea johtamisen väline. Kattavan perehdytyksen avulla uusi virkamies oppii toimimaan ministeriön tavoitteiden mukaisesti.

Sähköinen perehdytysjärjestelmä auttaa alkuun

Otimme käyttöön sähköisen perehdytysjärjestelmän joulukuussa 2018. Ennen sähköiseen järjestelmään siirtymistä järjestimme perinteisiä perehdytyspäiviä, joita järjestettiin muutaman kerran vuodessa. Sähköiseen järjestelmään siirtyminen on mahdollistanut sen, että perehtyminen voi alkaa heti ensimmäisenä päivänä ja sitä voi jatkaa omaan tahtiin.

Perehdytyskurssi koostuu 20 eri kokonaisuudesta ja sisältää osioita mm. ministeriön toiminnasta, virkamiehen oikeuksista ja velvollisuuksista, työvälineistä, monitilatoimiston pelisäännöistä, työhyvinvoinnista, työsuojelusta ja tietosuojasta. Perehdytys päättyy loppukokeeseen. Lisäksi uusi virkamies suorittaa tietoturvallisuuden ja tietosuojan perusteet- sekä tietojenkalastelu-koulutukset. Lähiesimiehen tehtävänä on ohjata virkamies suorittamaan kurssit ja huolehtia siitä, että perehdytys etenee aikataulussa. Hän myös vastaa käytännön työtehtäviin ja yksikön sisäisiin toimintamalleihin perehdyttämisestä.

Perehdytys on myös koko työyhteisön asia ja uuden työntekijän tulee itse aktiivisesti kysyä itselleen epäselvistä asioista. Sähköisen perehdytyksen rinnalla meillä onkin edelleen käytössä perinteisiä perehdytysmuotoja.

Sisäministeriön kansliapäällikkö Ilkka Salmi tapaa henkilökohtaisesti kaikki ministeriössä aloittavat virkamiehet.

Seuraamme perehdytyksen onnistumista palautekyselyllä, joka on osa sähköistä järjestelmää. Järjestelmän kautta seuraamme myös sitä, että kaikki uudet virkamiehet ovat suorittaneet perehdytyskurssin määräajassa.

Hallinnonalan yhteinen perehdytyspäivä

Sisäministeriö järjesti ensimmäistä kertaa hallinnonalan yhteisen perehdytyspäivän perjantaina 30. elokuuta. Aiempina vuosina sisäministeriö on järjestänyt perehdytystilaisuuksia Suojeluspoliisin henkilöstölle ja niistä saadun positiivisen palautteen johdosta päätimme laajentaa perehdytyspäivän kattamaan koko hallinnonalan uusia virkamiehiä.

Sisäasianhallinnon uusi konsernistrategia on juuri julkaistu ja uusien virkamiesten perehdytys tukee yhteisen strategisen näkemyksen luomista sekä auttaa perehtymään virastojen toimintaan. Lisäksi perehdytyspäivä on loistava tapa verkostoitua oman hallinnonalan muiden virastojen edustajien kanssa. Hallinnonalan perehdytyspäiviä on tarkoitus järjestää myös tulevina vuosina. Nyt keräämme palautetta ja kokemuksia ja pohdimme sen jälkeen miten hyvin tilaisuus saavutti sille asetetut tavoitteet.

Sisäministeriö ja hallinnonala pähkinänkuoressa

Sisäasiainhallinnossa työskentelee lähes 15 000 virkamiestä, joista noin 240 on sisäministeriön virkamiehiä. Sisäministeriöllä on kolme päätehtävää: 1) valmistella poliisia, pelastustoimea, hätäkeskustoimintaa, rajavalvontaa, meripelastusta ja maahanmuuttoa koskeva lainsäädäntö, 2) tulosohjata sisäministeriön alaisia virastoja ja laitoksia ja 3) käsitellä ministeriön toimialaan kuuluvat kansainväliset ja EU-asiat.

Sisäministeriön alaisuudessa toimivat Poliisihallitus ja Maahanmuuttovirasto, jotka ohjaavat oman toimialansa operatiivista toimintaa. Rajavartiolaitos vastaa koko Suomen rajavalvonnasta ja Hätäkeskuslaitos hätäkeskustoiminnasta Manner-Suomessa. Muita sisäministeriön alaisuudessa toimivia laitoksia ovat Pelastusopisto ja Kriisinhallintakeskus. Suojelupoliisi on sisäministeriön alainen poliisiyksikkö.

Marja-Riitta Salokannel
henkilöstö- ja hallintojohtaja

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.