Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus kuuluu kaikille, myös pelastustoimessa

Kimmo Kohvakka Julkaisupäivä 28.6.2021 10.39 Blogit

Pelastustoimi on turvallisuusviranomainen, jolle on annettu tärkeä tehtävä palvella ja turvata yhteiskuntaa ja sen eri toimijoita hädän hetkellä. Suomalaisen yhteiskunnan keskeisiä arvoja ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, ja siksi on tärkeää, että myös pelastustoimi rakentaa toimintansa entistä vahvemmin näiden varaan. 

Pelastustoimi kattaa pelastuslaitoksien lisäksi sopimuspalokunnat, järjestöt ja alan oppilaitokset. Näiden toimijoiden yhteisenä voimainponnistuksena on laadittu pelastustoimen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos. Sen tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset ovat kunnianhimoisia. Näin niiden tuleekin olla, sillä sitä ympäröivä yhteiskuntamme meiltä myös odottaa.

On tärkeää, että pelastustoimessa jokainen pystyy olemaan oma itsensä ja siten tuntea kuuluvansa pelastustoimiperheeseen sen täysivaltaisena jäsenenä. Haluamme yhdessä ymmärtää erilaisuutta ja iloita niistä uusista näkökulmista, mitä monimuotoinen yhteisö pelastustoimeen tuokaan. 

Pelastustoimi kohtaa ihmiset usein heidän elämänsä vaikeimpina hetkinä. Siksi on olennaista, että pelastustoimi kohtaa myös eri väestöryhmät yhdenvertaisesti. Tarkoitus on, että pystymme tämän toimintaohjelman myötä tekemään entistä parempia päätöksiä niin henkilöstöpoliittisesti kuin toiminnallisesti. Tämä vahvistaa entisestään ihmisten luottamusta pelastustointa kohtaan sekä auttaa luomaan entistä paremmat suhteet eri väestöryhmien välillä. 

Ymmärtämällä entistä paremmin yhteiskuntaa, jolle palveluja tuotamme, kykenemme tuottamaan entistä parempia palveluja. 

Olemme laatineet tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimintaohjelman kuunnellen kenttää, asiakkaitamme, syrjinnän vaarassa olevia väestöryhmiä edustavia järjestöjä ja eri toimijoiden nimittämiä asiantuntijoita. Toimintaohjelma ei tule olemaan vain kasa paperia, vaan se muotoutuu käytännöksi jokaisen pelastusalan toimijan ja yhteistyömme kautta. 

Toimintaohjelmaluonnos sisältää nykytilan arvioinnin ja sen pohjalta asetetut kuusi tavoitetta tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle sekä näiden saavuttamiseksi yhteensä 34 toimenpidettä. 

Nyt on vielä mahdollisuus niin pelastusalalla itsellään kuin asiakkaillamme vaikuttaa toimintaohjelman sisältöön ja painotuksiin, lausuntoaikaa on 30.6. asti. Kannustamme vahvasti lausuntojen antamiseen!

Haluamme kuulla toimintaohjelmaa soveltaessa myös ajatuksistanne ja tarjota tarpeen tullen tukea ja apua, sillä vain yhteistyössä saamme päivitettyä pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tilan 2020-luvulle. Yhdessä ja yhteistyössä eteenpäin kohti tasa-arvoisempaa ja yhdenvertaisempaa pelastustointa!

Kimmo Kohvakka 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän puheenjohtaja
pelastusylijohtaja
@KimmoKohvakka

Mira Leinonen
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöryhmän sihteeri ja koordinaattori
pelastusylitarkastaja, Etelä-Suomen aluehallintovirasto
@LeinonenMira

Lausuntopyyntö: Pelastusalan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toimintaohjelmaluonnos, tasa-arvoinen ja yhdenvertainen pelastustoimi | Lausuntopalvelu.fi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.