Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Tekoälyn ja pilvipalvelujen hyödyntäminen nousevana trendinä viranomaisviestinnässä

Janne Koivukoski Julkaisupäivä 3.9.2019 16.18 Blogit SM

Janne KoivukoskiTekoälyn hyödyntäminen tilannekuvan muodostamisessa ja johtamisessa oli teemana kansainvälinen viranomaisviestinnän konferenssissa Yhdysvalloissa. Myös pilvipalvelujen laaja hyödyntäminen on nouseva trendi. Näitä ja muita kehityskulkuja esiteltiin laajasti kansainvälisessä viranomaisviestinnän konferenssissa, joka järjestettiin Yhdysvalloissa nyt 85. kerran. Konferenssi keräsi yli 6000 osallistujaa.

Konferenssin järjestää APCO, joka on kansainvälisesti suurin ja vanhin viranomaisviestintäammattilaisten yhdistys, joka on perustettu vuonna 1935. Tämän vuoden tilaisuus oli Baltimoressa, joka on saanut viime aikoina julkisuutta Trumpin twiitin rottakaupunkina. Baltimoren keskusta osoittautui siistiksi ja konferenssin aikaan helteiseksi paikaksi.

Seuraavan sukupolven hätäkeskusjärjestelmä

Yhdysvaltain liittovaltion budjetissa on myönnetty 12 miljardia dollaria seuraavan sukupolven hätäkeskusjärjestelmän kehittämiseen. Ehkä siitä johtuen hätäkeskusjärjestelmään liittyviä ohjelmistoratkaisuja oli esillä runsaasti. USA:n sisäiset markkinat ovat suuret: hätäkeskuksia on yli 6000 ja erilaisia toimijaorganisaatioita yli 9000.

Suuret toimijat korostivat uusien teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia parantaa tehokkuutta suoralla laajakaista-yhteydellä avuntarvitsijan ja viranomaisen välillä, jolloin aikaviiveet ovat vähäisempiä ja tiedot ovat jaettavissa tarvitsijoiden kesken digitaalisina.

FirstNet on USA:n viranomaisten mobiiliverkko

FirstNet on Yhdysvallat kattava viranomaisten laajakaistainen mobiiliverkko. Sen käyttöönotto aloitettiin 2018. Toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja etenee konferenssin aikana julkaistun uuden tiekartan mukaisesti.

Tiekartta

FirstNet-käyttäjiä on puolentoista vuoden toiminnan jälkeen kaikissa osavaltioissa, 9000:ssa eri viranomaisen organisaatioissa yhteensä 750 000 käyttäjää. Miljoonan raja saavutetaan vuoden 2019 loppuun mennessä.

Erilaisia päätelaitteita on tarjolla 75 ja FirstNetille varatun taajuusalueen peitosta on rakennettu 65 prosenttia tavoitteesta. FirstNet tarjoaa käyttäjille myös laajan sovellusvalikoiman omassa kaupassaan. Sovellukset on testattu ja turvallisuusvaatimukset täyttäviä ja sovelluksia on saatavilla Android ja IOS-ympäristöihin.

Verkon kattavuus varmistetaan liikkuvilla tukiasemilla harvaan asutuilla alueilla

FirstNetin sopimus operaattorin kanssa ei takaa verkon kattavuutta harvaan asutuilla alueilla. Esitysten perusteella yhteydet verkkoon on järjestettävissä liikkuvien tukiasemien avulla kohtuullisen nopeasti näillekin alueille. Liikuteltavia tukiasemia on 72 autossa ja 3 lentävässä yksikössä.

USA:n viranomaisten mobiiliverkko Firstnet

Muutamien viranomaisjohtajien esittelemät FirstNet-verkon käyttökokemukset olivat pääosin myönteisiä. He uskovat, että myös puhepuoli, joka ei kuulu nykyiseen sopimukseen ja hoidetaan P25-verkon (amerikkalaisten vastine Suomen TETRA-verkolle) kautta, tulee siirtymään tulevaisuudessa FirstNetin verkon puolelle vanhojen sopimusten umpeutuessa.

Näyttelyssä oli esillä myös satelliittipohjainen järjestelmä, jolla oli mahdollista satelliittiyhteyden avulla muodostaa pieni 5G-verkko myös alueelle, jossa ei ole lainkaan teleinfrastruktuuria.

5G tuo suurimmat muutokset

Konferenssin eräässä paneelissa arvioitiin suurimpien tulevaisuuden muutosten tulevan 5G-tietoliikennetekniikasta ja tekoälyn käytön laajenemisesta suurten tietomäärien analysoinnissa. Käyttöliittymissä äänikomentojen arvioitiin korvaavan kosketusnäytöt tai näppäimistöt.

Tilaisuuden merkittävin anti oli havaittujen trendien painopisteen kääntyminen teknisistä ratkaisuista pilvipalvelujen ja tekoälyn laajamittaiseen hyödyntämiseen. Paikkatiedon hyödyntäminen tilannetietoisuuden analysoinnissa näytti olevan ratkaisevassa roolissa. Standardoinnin ja yhtenäisten toteutusratkaisujen tarve on ilmeinen ja tällä alueella globaalia yhteistyötä tulee kehittää.

Hätäviestejä kehitetään myös EU:ssa

Hätäviestejä eli suomalaisen terminologian mukaisia vaaratiedotteita kehitetään EU:n telepakettidirektiivin perusteella. Telepakettidirektiivin toimeenpanovastuu Suomessa on liikenne- ja viestintäministeriöllä. Telepakettidirektiivi sisältää vaatimuksia väestön varoittamiseen käytettävän teknologian osalta, jonka vuoksi vaaratiedotteesta annetun lain soveltamisalaa on tarpeen tarkistaa siten, että se kattaa vaaratiedotteiden välittämisen radion ja television ohella myös muihin telepäätelaitteisiin (kuten esimerkiksi matkapuhelimiin). Lainsäädännön muutoshanke on käynnistymässä ja tarvittavat muutokset järjestelmissä on toteutettava vuoden 2022 kesäkuuhun mennessä.

Janne Koivukoski
pelastusneuvos
@koivjann

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.