Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Toimintamalli ohjaa viranomaisia toiminnassa taistelualueilta palaavien kanssa

Tarja Mankkinen Julkaisupäivä 1.3.2019 10.32 Blogit SM

Tarja MankkinenKeskustelu Syyrian ja Irakin taistelualueelle matkustaneista ja sieltä palaavista on vilkastunut viime aikoina. ISILin sotilaallinen tappio alkaa olla käsillä. Yhdysvallat on vetämässä joukkojaan pois alueelta, ja se on esittänyt vaatimuksia, että Euroopan maiden tulisi ottaa vastuu omista vierastaistelijoistaan vetäytymisen yhteydessä. Euroopasta on matkustanut vuodesta 2012 lähtien alueelle arvioiden mukaan noin 5000 ihmistä. Tähän mennessä palaajia on ollut odotettua vähemmän, mutta heidän määränsä saattaa lisääntyä muuttuneen tilanteen johdosta. Suomesta on lähtenyt konfliktialueille noin 80 aikuista, joista noin 20 on kuollut ja 20 palannut. Lisäksi alueelle on viety noin 30 lasta vanhempiensa mukana ja siellä on syntynyt lapsia henkilöille, joilla on yhteys Suomeen.

Suomen kansalaista ei voi estää palaamasta Suomeen

Toiminnassa taistelualueelta palaavien kanssa noudatetaan Suomen lakia ja kansainvälisiä sopimuksia. Lain mukaan Suomi ei voi estää Suomen kansalaista palaamasta Suomeen. Aikuisia ei aktiivisesti auteta palaamaan Suomeen. Jos he pääsevät Suomen lähetystöön, heille on annettava konsulipalveluita koskevan lain mukaisia palveluja.

Eduskunnassa on parhaillaan käsiteltävänä hallituksen esitys, jonka mukaan kaksoiskansalaisilta voidaan ottaa toinen kansalaisuus pois tilanteissa, joissa he ovat syyllistyneet vakaviin rikoksiin. Näitä olisivat maanpetos, valtiopetos ja Suomen elintärkeitä etuja vastaan terroristisessa tarkoituksessa tehdyt rikokset. Kansainvälisten sopimusten mukaan ihmistä ei voida jättää kansalaisuudettomaksi.

Rikoksista epäillyt saatetaan oikeuden eteen

Suomi noudattaa toiminnassa palaajien kanssa viranomaisten yhteistyöhön perustuvaa toimintamallia, joka hyväksyttiin keväällä 2017. Kaikkien palaajien kohdalla selvitetään, mitä he ovat tehneet taistelualueella ollessaan. Lähtökohtana on, että henkilöt, joiden epäillään syyllistyneen rikoksiin, saatetaan oikeuden eteen vastaamaan teoistaan. Aikuisia kohdellaan samalla tavalla riippumatta sukupuolesta. Matkustaminen terrorismirikoksen tekemistä varten tuli rangaistavaksi 1.12.2016 lähtien. Myös matkustamisen yritys on rangaistavaa ja matkustamisrikoksen rahoittaminen rangaistaan terrorismin rahoittamisena. Lainsäädäntö helpottaa alueelle matkustaneiden saamista oikeuden eteen. Sitä ei voida kuitenkaan käyttää takautuvasti, ja suurin osa Suomesta lähteneistä matkusti ennen lain voimaantulemista.

Lapset erityisasemassa

Muihin, esimerkiksi lapsiin, kohdistetaan muita toimenpiteitä ja palveluja, joiden tavoitteena on vähentää näihin henkilöihin liittyvää väkivallan riskiä. Lasten kohdalla lastensuojelulla on keskeinen tehtävä. Lasten osalta on otettava huomioon kansainvälinen lapsen oikeuksien sopimus ja lastensuojelulaki sekä se, että he eivät ole voineet vaikuttaa matkustamispäätökseen eivätkä myöskään ole vastuussa vanhempiensa teoista. Rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15 vuotiaana, nuorempiin kohdistetaan sosiaalitoimen toimenpiteitä.

Irakin ja Syyrian konfliktialueelle matkustaneet muodostavat ongelman, johon on vaikea löytää yhtä yksittäistä helppoa ratkaisua. Jokaisen yksilön tilanne ja häneen liittyvä uhka on erilainen ja saattaa muuttua ajassa. Heidän motiivinsa matkustaa ovat vaihdelleet, samoin heidän tekonsa ja toimintansa alueella. Väkivaltaisella ympäristöllä, väkivaltaan osallistumisella ja propagandalla on erilainen vaikutus eri yksilöihin. Osa on edelleen sitoutunut ISILin toimintaan, osa voi katua. Lasten osa on kaikkein surkein, sillä he eivät ole voineet valita vanhempiaan eivätkä vaikuttaa siihen, että heidät on viety alueelle.

Lopuksi on vielä huomattava, että vaikka länsimaat eivät ottaisi näitä kansalaisiaan takaisin omiin maihinsa, eivät nämä ihmiset häviä minnekään. He ovat olemassa jossain päin maailmaa, he puhuvat eurooppalaisia kieliä, ovat kasvaneet täällä ja heillä on yhteyksiä omiin maihinsa. Viranomaisten tehtävänä on kaikissa oloissa vähentää Suomeen ja suomalaisiin kohdistuvia uhkia ja huolehtia Suomen sisäisestä turvallisuudesta.

Tarja Mankkinen
Kehittämispäällikkö
@TarjaMankkinen

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.