Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Turvallinen ja onnettomuuksista vapaa arki saadaan aikaan yhteistyöllä

Jari Lepistö Julkaisupäivä 16.12.2019 13.25 Blogit SM

Jari Lepistö.Minulta on usein kysytty pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman esittelyjen yhteydessä, millä varmistetaan se, ettei nyt laadittu tavoitetilan julistus jäisi heti alkuun kuolleeksi kirjaimeksi. Toinen vallitseva kysymys on ollut, mitkä ovat konkreettisia toimia toimintaohjelman toteuttamiseksi.

Tänään julkaistava onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma on syntynyt todella nopealla aikataululla. Vielä vuosi sitten tahtotila yhteisten tavoitteiden määrittämiseksi oli kirjattu pelastustoimen uudistushankkeen yhteen loppuraporttiin. Kun pelastustoimen uudistushanke sai pisteen loppuseminaarin muodossa tammikuun loppupuolella, pelastusylijohtaja käynnisti välittömästi onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman laadintahankkeen. Toki taustatyötä oli tehty tähän jo hyvissä ajoin. Laadintahankeaika oli helmikuusta heinäkuun loppuun. Alkusyksyn aikana järjestetty lausuntokierros tuotti runsaasti ajatuksia, joiden pohjalta tehtiin tarvittavat tarkennukset.

Se, mitä laadintahankkeen myötä syntyi, on ensimmäinen etappi matkalla yhä vaikuttavampaan ja ennakoivaan turvallisuuden tekemiseen. Matka tähän pisteeseen on ollut todella mieleenpainuva. Kaikkiaan työhön osallistui edustajia yli 60 organisaatiosta, ja yhteisten tavoitteiden luomisprosessiin on sisältynyt kaikenlaisia tunteita laidasta laitaan. Kovien odotusten aiheuttama ahdistus muuttui matkan varrella varovaiseksi toiveikkuudeksi. Kun pääsimme laadintahankkeen loppusanoihin, oli puheessa havaittavissa jo innostuneisuutta. Lausunnoissa osoitettiin vahvasti toimintaohjelman tarpeellisuus.

Seuraavissa askelissa alkaa varsinainen työ. Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyä varten perustetaan koordinointiryhmä, joka tulee arvioimaan ja tarkentamaan toimintaohjelman käytännön toteuttamisen vaiheita. Kukin toimija jäsentää kansallisten painopisteiden lisäksi tavoitteita, jotka ovat toimijan oman alueen kannalta keskeisimpiä.

Toimintaohjelman leimallisimpana ominaisuutena voidaan pitää yhteistyön lisäämistä eri tahojen kanssa niin kansallisella kuin alueellisellakin tasolla. Näin toimintaohjelman avulla valjastetaan laajempia voimia turvallisuuden tekemiseen.

Jo ennen toimintaohjelman hyväksyntää ja julkaisua on ollut havaittavissa merkkejä siitä, miten toimintaohjelma on alkanut elää. Tämä on ollut nähtävissä eri asiayhteyksissä ja keskusteluissa. Nostoja on tehty muun muassa valtakunnalliseen nuorisotyön ja -politiikan ohjelmaan, jossa yhtenä kolmesta päätavoitteesta on nuorten turvallisuuspääoman kasvaminen, ja sisäisen turvallisuuden ilmiökortteihin, joissa käsitellään turvallisuuden kehittämistä monista eri näkökulmista.

Monissa pelastuslaitoksissa toimintaohjelma otetaan huomioon palvelutasopäätöksiä laadittaessa. Lisäksi monet toimialan hankkeet vastaavat jo nyt toimintaohjelman haasteisiin. Tästä ovat esimerkkeinä erilaiset kampanjat, kotona asumisen turvallisuus (KAT), mobiiliturvallisuusviestinnän kehittäminen, nuorten liikenneturvallisuuden parantamiseen tähtäävä Punainen Liitu, valvontatoiminnan kansallinen kehittäminen ja erilaiset pelastusalueiden yhteistyöfoorumit.

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelman tarkoituksena on muuttaa tavoitteen asettelua suoritteista sisällöllisiin tavoitteisiin. Pyrimme vaikuttamaan ihmisten toimintaan siten, että turvallisuuskulttuuri aidosti muuttuu. Tavoitteet on saavutettu, kun ihmiset hallitsevat riskejä eikä heidän tarvitse kohdata kärsimyksiä onnettomuuden tai tapaturman johdosta. Tämän eteen riittää työsarkaa. Jokainen ihminen kuitenkin ansaitsee turvallisen ja onnettomuuksista vapaan arjen. Tehdään se yhdessä.

Jari Lepistö
pelastusylitarkastaja
@jari_lepisto

Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelma
Toimintaohjelma ruotsiksi
Toimintaohjelma englanniksi

Tiedote: Pelastustoimen onnettomuuksien ehkäisyn toimintaohjelmalla parannetaan arjen turvallisuutta

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.