Sisäministeriön blogi

Työtä sydämellä ja vankalla ammattitaidolla

Ilkka Salmi Julkaisupäivä 23.8.2019 11.29 Blogit SM

Ilkka SalmiSisäministeriö haluaa olla avoin ja konstailematon toimija, joka on reilu, luotettava ja yhdessä vahva.

Olemme viimeisen vuoden aikana tehneet uuden sisäasiainhallinnon konsernistrategian ja määritelleet sisäministeriölle arvot. Strategia näyttää toiminnallemme suuntaa: tehtävämme on varmistaa, että Suomi on kaikille turvallinen ja täällä voi elää turvallista arkea. Arvot ovat tukena siinä, miten meillä tehdään työtä tavoitteiden saavuttamiseksi.

Arvojen päivittämiseksi ministeriön henkilöstö vastasi arvokyselyyn ja osallistui laajasti arvotyöpajoihin. Pohdimme yhdessä perusteellisesti, millaisessa työyhteisössä haluamme tehdä arjen työtä ja miten työskentelemme yhteistyössä muiden kanssa.

Ei ole samantekevää, millaisella arvopohjalla olemme sisäisen turvallisuuden ja maahanmuuton ministeriö.

Meidän on samanaikaisesti turvattava ihmisten perusoikeudet ja koko yhteiskunnan turvallisuus. Erityisesti vaikeissa tilanteissa tämä edellyttää lakiin perustuvan toiminnan lisäksi myös arvopohjaista punnintaa. Suomalaisilla on hyvä luottamus viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Tämä ei ole kuitenkaan itsestäänselvyys, vaan se on lunastettava päivittäisessä toiminnassa.

Turvallinen Suomi kaikille - avoin ja konstailematon - reilu ja luotettava - yhdessä vahvaSiksi peruslähtökohta on, että sisäministeriö on reilu ja luotettava valtion toimija. Teemme työtä sydämellä mutta myös erittäin vankalla ammattitaidolla ja osaamisella. Teimme äskettäin kyselyn yhteiskunnan eri toimijoille siitä, mitä he odottavat sisäministeriön toiminnalta. Kyselyn perusteella sidosryhmät arvostavat vahvuutenamme juuri korkeaa osaamista ja luotettavaa toimintaa.

Me teemme työtä suomalaisten ja Suomessa asuvien turvallisuuden eteen ja haluamme olla tässä työssä avoin ja konstailematon. Tällä tarkoitan sitä, että pyrimme viestimään oikea-aikaisesti, ymmärrettävästi ja faktoihin perustuvasti niistä turvallisuusasioista, joita arjessa päivittäin kohtaamme ja tätä kautta lisäämään tietoisuutta siitä, miten turvallisuuskysymysten kanssa toimitaan. Avoimuutta ja aktiivista vuorovaikutusta toivovat myös yhteistyökumppanimme.

Sisäasiainhallinnon palveluksessa työskentelee joka viides valtion virkamies, yli 15 000 turvallisuuden ja maahanmuuton ammattilaista. Sen lisäksi turvallisuutta edistetään ja ongelmien juurisyihin puututaan monella muulla toimialalla. Sisäministeriössä arvostamme jokaisen turvallisuustoimijan työtä – kuuntelemme, keskustelemme ja jaamme yhteisen tilannekuvan. Turvallinen Suomi tehdään yhdessä.

Ilkka Salmi
Kansliapäällikkö
@ilkka_salmi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.