Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Uusi konsernistrategia korostaa arjen turvallisuutta ja torjuu kansallisia uhkia

Ilkka Salmi Julkaisupäivä 20.8.2019 8.27 Blogit SM

Kansliapäällikkö Ilkka SalmiSuomi pärjää erinomaisesti kansainvälisissä vertailuissa, joissa mitataan kansalaisten luottamusta viranomaisiin ja oikeusjärjestelmään. Kykenemme ehkäisemään rikoksia, onnettomuuksia ja muita häiriöitä. Olemme yksi maailman vähiten korruptoituneista maista ja luotamme toisiimme.

Emme voi silti jäädä lepäämään laakereille, sillä globaalit haasteet vaikuttavat Suomeen. Meidän on kyettävä ennakoimaan ja uusiutumaan. Siksi olemme viimeisen vuoden aikana tehneet uuden sisäasiainhallinnon konsernistrategian. Strategia sisältää neljä hallinnonalalle yhteistä tavoitetta, jotka tukevat myös uuden hallitusohjelman toteuttamista.

Ensinnäkin haluamme varmistaa, että ihmisten turvallisuuden tunne säilyy korkeana. Huolehdimme laadukkaiden palvelujen tuottamisesta - siitä, että viranomaiset ovat näkyvissä ja tavoitettavissa ihmisten arjessa. Turvallisuuden tunnetta ylläpidetään myös sillä, että viestimme avoimesti ja faktapohjaisesti turvallisuuskysymyksistä.

Haluamme taata joka päivä ihmisten, omaisuuden ja ympäristön turvallisuuden. Sen vuoksi meidän on kyettävä ennalta ehkäisemään mahdollisimman monta rikosta ja onnettomuutta, ja meidän on pystyttävä osoittamaan hätätilanteisiin apua nopeasti ja tehokkaasti.

Samalla meidän on kyettävä torjumaan pitkäkestoisesti Suomen turvallisuutta vaarantavia uhkia, joita voivat olla esimerkiksi vakavat kyberhäiriöt, terroristinen isku, mittava maahantulo tai ilmastonmuutoksesta aiheutuvat sään ääri-ilmiöt. Näiden torjunnassa sisäministeriön hallinnonala on mitä keskeisin toimija. Huolehdimme valtakunnan rajojen koskemattomuudesta ja kehitämme yhteiskunnan siviilivalmiutta.

Pidän erityisen tärkeänä, että olemme viime vuosina saaneet lainsäädännössä merkittäviä uusia työvälineitä kansallisten uhkien ennakoimiseksi ja estämiseksi. Esimerkiksi siviilitiedustelun uusilla valtuuksilla hankitulla analysoidulla tiedolla pystymme oikea-aikaisesti tukemaan valtionjohtoa.

Meidän on myös huolehdittava siitä, että maahanmuutto on yhteiskunnallisesti kestävää. Suomi tarvitsee työvoiman maahanmuuttoa ja maahan tulleiden parempaa työllisyyttä. Toimiva, ihmisoikeusperustainen turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikka on tärkeää EU:n tulevaisuuden sekä toiminnan uskottavuuden ja hyväksyttävyyden kannalta.

Henkilöstö on mahdollistaja, jonka varaan strategiamme toteutus rakentuu.
Poliisit, rajavartijat, hätäkeskuspäivystäjät, pelastustoimen henkilöstö ja maahanmuuttohallinnon virkamiehet varmistavat ympäri vuorokauden vuoden jokaisena päivänä, että yhteiskunnan turvallisuus hoidetaan. Suomalaista turvallisuusosaamista arvostetaan myös kansainvälisesti.

Koko hallinnonala on sitoutuneesti osallistunut strategian valmisteluun, ja uskon että monelta osin yhteinen prosessi onkin ollut vähintään yhtä tärkeä osa lopputulosta kuin itse strategia.

Visiomme mukaan arjen turvallisuus kuuluu kaikille.

Konsernistrategia
Koncernstrategi
Joint Strategy

Ilkka Salmi
Kansliapäällikkö
@ilkka_salmi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.