Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Virkamiehen rooli on selvä – keskusteluun on silti voitava osallistua

Jorma Vuorio Julkaisupäivä 23.3.2017 15.26 Blogit

Jorma VuorioVihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö kritisoi Ilta-Sanomissa (23.3.), että kommentoimalla turvapaikkatilannetta ja vaatimuksia tilapäisen oleskeluluvan palauttamisesta olen unohtanut roolini virkamiehenä. Väitteet ovat kovia ja vailla pohjaa.

Turvapaikkakeskustelun käydessä kuumimmillaan olemme useaan otteeseen todenneet sen, mikä helposti julkisuudessa tuntuu unohtuvan: hallitus linjaa politiikkaa, kansan valitsema eduskunta säätää lait ja virkamiehet toteuttavat lakeja. Tästä ei ole epäselvyyttä.

Vapaaehtoinen paluu on aina ensisijainen keino kielteisen päätöksen saaneelle

Edellisen hallituksen aikana - jolloin myös Vihreät olivat hallituksessa - aloitettiin lakihanke tilapäisestä oleskeluluvasta luopumiseksi. Lupa ei ollut toimiva ja perusteet sen olemassaololle lakkasivat, kun vapaaehtoisen paluun järjestelmä vakiinnutettiin Suomeen.

Vapaaehtoisen paluun kautta kielteisen turvapaikkapäätöksen saanut hakija saa rahallista avustusta kotimaahansa palaamiseen. Maahanmuuttovirasto koordinoi vapaaehtoista paluuta yhdessä kansainvälisen siirtolaisuusjärjestö IOM:n kautta. IOM saattaa palaajan tarvittaessa kotiin asti ja auttaa rakentamaan elämää uudelleen, esimerkiksi erilaisen aineellisen avun turvin.

Kuten Ilta-Sanomien toimittajalle kerroin, tilapäistä oleskelulupaa ei olla palauttamassa. Syy siihen, miksi voin näin todeta, on yksinkertainen: tilapäistä oleskelulupaa ei ole kirjattu hallitusohjelmaan eikä yhteenkään hallituksen toimenpideohjelmaan. Näin ollen tällaista lakihanketta ei ole käynnissä eikä suunnitteilla. Jos muiden kuin hallituspuolueiden poliitikot antavat muuta ymmärtää, he antavat ihmisille väärää toivoa.

Eikö suomalainen oikeusjärjestelmä ole luottamuksen arvoinen?

Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa Niinistö myös toteaa, että kielteisiä turvapaikkapäätöksiä annetaan Suomessa henkilöille, jotka eivät voi palata kotimaahansa. Näin ei ole.

Maahanmuuttovirasto tutkii jokaisen turvapaikkahakemuksen yksilöllisesti. Viime kädessä tuomioistuin vahvistaa kielteisen päätöksen, eli katsoo, että henkilöllä ei ole perusteita turvapaikkaan Suomessa ja paluu kotimaahan on mahdollinen.

Ensisijaisesti palaajalle tarjotaan tuettua vapaaehtoista paluuta. Tätä on hyödyntänyt kuukausittain noin 250 henkilöä. Jos henkilö ei tartu vapaaehtoisen paluun mahdollisuuteen, palauttamisesta vastaa poliisi. Poliisi palautti viime vuonna kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita henkilöitä yli sataan maahan.

Myös virkamiehellä on oikeus – ja velvollisuus – osallistua keskusteluun

Niinistön mukaan pyrin vaientamaan yhteiskunnallista keskustelua. On lähtökohtaisesti erikoinen ajatus, ettei virkamies saisi osallistua julkisuudessa yhteiskunnalliseen keskusteluun oman asiantuntijuutensa pohjalta.

Sisäministeriössä ja muuallakin valtionhallinnossa viestintä on jokaisen virkamiehen työtä. Niinpä aion vastaisuudessakin osallistua keskusteluun silloin, kun sen paikka on.

Jorma Vuorio
maahanmuutto-osaston ylijohtaja
@VuorioJorma

1 Kommentti

Syötä kommenttisi tähän.
SS
siv skogman 7 Vuodet sitten
"IOM saattaa palaajan tarvittaessa kotiin asti ja auttaa rakentamaan elämää uudelleen"
Mutta jos ei ole kotia, ei perhettä, ei tukiverkkoa?
Selllaisia ihmisä on pakkopalautettu.