Sisäministeriön blogi

Sisäministeriön blogi

Vuosi 2018 oli yksi liikenneturvallisimmista kautta aikojen, liikennevalvontaa kehitetään jatkuvasti

Risto Lammi Julkaisupäivä 26.3.2019 11.06 Blogit SM

Risto LammiViime vuonna Suomen teillä menehtyi liikenneonnettomuuksissa ennakkotietojen mukaan 225 ja loukkaantui 5 286 henkilöä. Tieliikenteessä kuolleita oli 45 vähemmän kuin esimerkiksi vuonna 2015. Liikenneturvallisuus on kehittynyt myönteiseen suuntaan koko 2010-luvun ja ennakkotietojen mukaan viime vuosi oli yksi liikenneturvallisimmista sitten 1940-luvun.

Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) kritisoi tarkastuskertomuksessaan 26.3.2019 liikennevalvonnan toteutusta poliisin 1.1.2014 hallintorakenneuudistuksen jälkeen. VTV katsoo, että liikenneturvallisuustyö on jäänyt akuutimpien ja näkyvämpien turvallisuusuhkien varjoon, ja strategiset painotukset ovat kohdistuneet muualle. Tarkastuskertomuksessa todetaan myös, että liikennevalvonnan resurssit ja ohjaus ovat heikentyneet viime vuosina.

Liikennevalvonnan nykytilaa ei voi verrata hallintorakenneuudistuksen tavoitteisiin tai uudistusta edeltävään aikaan. Poliisien määrä on vähentynyt selvästi tilanteesta, jolloin uudistuksen tavoitteet asetettiin. Lisäksi yleinen turvallisuusympäristö on muuttunut vaativammaksi ja poliisin tehtäväkenttä on muuttunut muun muassa vuonna 2015 alkaneen laajentuneen turvapaikanhakijatilanteen johdosta. Nämä ovat vaikuttaneet poliisin valitsemiin toiminnan painopisteisiin. Poliisin liikennevalvonta on kuitenkin saavuttanut sille asetetut suoritetavoitteet varsin hyvin.

Vuoden 2014 uudistuksen yhteydessä Liikkuva poliisi lakkautettiin ja Liikkuvan poliisin henkilöstö siirtyi pääosin poliisilaitoksiin. Liikennevalvonta on nykyään osa poliisin operatiivista toimintaa ja sitä tehdään jokaisessa poliisilaitoksessa, ja raskaan liikenteen valvonta on osa tätä poliisin liikennevalvonnan kokonaisuutta. Raskaan liikenteen valvonta on erityistehtävä ja vaatii laajaa osaamista. Raskaan liikenteen valvojien osaamista lisätään, ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti kurssien ja koulutusten avulla.

Vuonna 2018 liikennevalvontaan käytettiin noin 510 henkilötyövuotta (htv) ja raskaan liikenteen valvontaan noin 49 henkilötyövuotta. Toteutuneessa valvonnassa on jääty hallintorakenneuudistuksen tavoitteesta (liikennevalvonta 619 htv, raskaan liikenteen valvonta 54 htv), mutta liikennevalvonnan suhteellinen osuus poliisien henkilötyövuosimäärästä on pysynyt lähes samalla tasolla kuin ennen hallintorakenneuudistusta. Viimeisen kymmenen vuoden aikana liikennevalvonnan määrä on ollut 7 - 8 prosenttia poliisien henkilötyövuosimäärästä.

Sisäministeriössä aloitetaan poliisin liikenneturvallisuusstrategian valmistelu. Tällä toimenpiteellä sisäministeriö vahvistaa Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) suosituksen mukaisesti liikennevalvonnan ja -turvallisuuden strategista ohjausta.

 

Risto Lammi
Ylijohtaja
@RistoLammi

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.